Styrande politiker emot att slå ihop Båstads och Laholms kommun

– Även ortsbor tveksamma till förslaget

BÅSTAD/LAHOLM.

Slå ihop Båstads och Laholms kommun. Det är en idé tankesmedjan Intelligence watch har lagt fram i samband med förslaget att göra 33 skånska kommuner till 15. Men en sammanslagning faller inte de styrande politikerna i respektive kommun på läppen.

– Nej, det tror jag samtliga är emot. Det passar inte. Varumärket Båstad skulle bara ha att förlora på det, Bo Wendt (BP), kommunstyrelsens ordförande i Båstad.

Bakom förslaget står tankesmedjan Intelligence Watch, som menar att det är dags för en ny kommunreform i landet för att minska administrationskostnaderna och underlätta kompetensförsörjningen. Förslaget om sammanslagningar bygger på en enkät bland kommunföreträdare och visar att 65 procent av de sydsvenska kommunföreträdarna och 82 procent av kommuncheferna förespråkar färre och större kommuner.

Men varken Bo Wendt (BP), kommunstyrelsens ordförande i Båstad eller Elisabet Babic (M), kommunstyrelsens ordförande i Laholm tror på idén.

– Ett sådant förslag som en kommunsammanslagning ska komma underifrån, från kommunerna. Sedan bör man tydligt påvisa varför man gör det, med vilket syfte. Det måste klargöras. Att fastställa syftet missade man lite vid regionindelningen, säger Elisabet Babic.

Hon menar att Laholms kommun redan i dag har ett bra samarbeten med Båstads kommun, även med Hylte och Halmstad.

Samarbetet är bra som det är, vi behöver ingen sammanslagning

– Det finns inget behov av en kommunsammanslagning.

Bo Wendt (BP) är inne på ett liknande spår.

– Samarbetet är bra som det är. Vi behöver ingen kommunsammanslagning. Jag tror exempelvis inte att Förslövsborna skulle uppskatta ett kommuncentrum så långt bort som i Laholm. Sedan är Båstad ett av de starkaste varumärkena ur turistsynpunkt. Så ur den synvinkeln skulle varumärket Båstad förlora på en sammanslagning, säger han.

Om de båda kommunerna skulle sammanföras till en skulle göra att invånarantalet skulle stiga till omkring 40 000. Även frågor om län och region skulle komma på tal, något Anders Olshov, chefanalytiker på tankesmedjan Intelligence Watch är medveten om.

– Vi är medvetna om det och provocerar. Länsgränserna i landet har varit väldigt fasta, kollektivtrafik och annat produceras utifrån dem. Det här är ett förslag att bryta upp detta och få rörelse över gamla gränser.

Related content

När det gäller länstillhörighet ser Anders Olshov att en kommun vid en sammanslagning skulle behöva byta län.

– Man kan inte ha en kommun som ligger i två län. Det finns kommuner som har röstat om detta. 1997 röstade Habo och Mullsjö sig till att tillhöra Jönköpings län i stället för att tillhöra då kommande Västra Götalands län. Om man gått vidare med detta i Laholms och Båstads fall hade det troligen blivit en folkomröstning.

När Lokaltidningen pratar med ortsbor är många tveksamma till förslaget. En Laholmare, som inte vill uppge sitt namn, menar att det skulle bli krångligt.

– Det finns redan så mycket krångel och maktstrider. Det skulle bara bli värre, säger personen.

Julia Gustafsson, boende i Båstad, är kluven till en kommunsammanslagning.

– Beslutsvägen inom kommunen skulle nog bli längre, vilket är negativt. Men det finns säkert positiva aspekter med. Men vad händer med länen? Jag tror nog det finns viss "rivalitet" mellan Skåne och Halland, så vilken kommun som får ändra län blir nog svårt att lösa, säger hon.

Publicerad 01 February 2018 15:11

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag