Grundvattennivåer bättre – även om inte alla täkter återhämtat sig

LAHOLM.

Nederbörden i höst och vinter har fyllt på vattentäkterna i Halmstad och Laholm, även om alla inte riktigt har återhämtat sig. Men Laholmsbuktens VA uppmanar medborgarna att behålla goda vattenvanor som man menar har gjort nytta.

Det har skett en påtaglig förbättring för grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna. Orsaken är senhöstens och vinterns nederbörd. I flera av grundvattenmagasinen, där kommunen hämtar vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen, har man kunnat mäta en tydlig höjning av nivåerna.

– Vi ser att många täkter nått normal nivå eller är nära normal nivå men dock är det så att vissa vattentäkter fortfarande inte återhämtat sig lika mycket som önskat vilket kan bero på förändringar som skett i tillrinningsområdet, säger förvaltningschefen på Laholmsbuktens VA Mattias Leijon, på VA-bolagets sajt.

Förändringarna tros bero på ökad bortledning av vatten från områden där exploatering har skett.

Sammantaget ser man att läget är klart bättre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det finns idag inte skäl att införa ett bevattningsförbud på samma sätt som förra året då det infördes till påsk, skriver man på sajten. Man hoppas att grundvattenmagasinen fortsätter att fyllas på ytterligare fram till växtsäsongen, men oavsett det underliggande läget för grundvattenmagasinen ser man det som positivt att man fortsätter med "de goda vattenvanor som etablerats".

– Genom att vara vattensmarta värnar vi vårt värdefulla dricksvatten och bidrar till ett hållbart utnyttjande av våra gemensamma resurser, säger Mattias Leijon på sajten.

Publicerad 23 February 2018 10:23

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag