Vill se fortsatt växa-projekt i kommunens regi

LAHOLM/HASSLÖV.

Förrehabiliterings projektet Växa för människor med psykisk ohälsa eller som av annan anledning står långt från arbetsmarknaden går ut i sommar. Nu vill både projektets deltagare och projektledare se en fortsättning och att det ska falla in under kommunens ansvar.

– Det hade varit ett drömscenario, säger Anette Nilsson, projektledare på Växa-gården Gärdets dagverksamhet.

Deltagare och projektledare arrangerade på tisdagen öppet hus på Gärdets dagverksamhet i Bingsgärde utanför Hasslöv. Bjudna var bland annat politiker, beslutsfattare och media och syftet var att visa upp verksamheten då framtiden för verksamheten är oklar. Det naturunderstödda Växa-projektet, som i dag är ett samarbete mellan Samordningsförbundet Halland och Laholms kommun, är ett förrehabiliteringsprojekt för personer med psykisk ohälsa eller som av annan anledning står långt från arbetsmarknaden. Projektet löper ut i juni i år, men nu trycker deltagarna och projektledarna på för att det ska bli en permanent fortsättning i kommunal regi.

– Växa-projketet har betytt oerhört mycket för mig. Jag har fysiska problem som har blivit psykiska och som lätt leder till destruktiva tankar. Ibland är det inte den proffesionella hjälpen man behöver mest, utan att man får komma hit och hjälpa till på gården. Växa-projektet har gett mig framtidstro, säger Peter, som är en av de åtta deltagarna.

Sandra Svensson (till höger) är en av deltagarna i projektet – här tillsammans med Marie Svensson som är gårdens ägare.

Sandra Svensson (till höger) är en av deltagarna i projektet – här tillsammans med Marie Svensson som är gårdens ägare. "Jag trivs bra här och tycker om att ta hand om djuren", säger Sandra. Foto: Ida Asplund Ådahl

På gården gör projektdeltagarna sådant som hör gårdsliv till. Det kan vara matning och skötsel av djur, kratta gångar och gårdsplan, arbete i verkstaden med målning och snickeri, grilla korv vid grillplatsen och inomhus sker bland annat rensning av värmeljuskoppar som ska bli braständare.

– Det finns ett glapp för de som av olika anledningar inte kan gå direkt ut på arbetsmarknaden. Det här är steget innan och vi ser att personerna växer – därför är Växa ett bra namn. Här på gården kan man göra saker i sin takt och behöver man vila på dagen är det okej, säger Camilla Johnsson, projektmedarbetare på Gärdets dagverksamhet.

Ibland är det inte den proffesionella hjälpen man behöver mest, utan att man får komma hit på gården och hjälpa till.

Fredrik Tågsjö, verksamhetschef på Samhällsförbundets Växa-projekt, ser också behovet.

– Inledningsvis blir det en dubbel kostnad för kommunerna med ekonomiskt bistånd och samtidigt bygga upp verksamheten. Men det lönar sig i längden. Steget efter detta är att deltagarna ska ta ett steg in i ordinarie arbetsmarknadsåtgärder via Jobb Laholm. I Lahoms perspektiv är inte det här dyrt, det är en kostnad på under en miljon kronor per person och år, säger han.

Bland de inbjudna till öppet hus var bland annat Christel Sandberg, socialchef i Laholms kommun. Hon är positiv till projektet och att det riktar sig till en bred målgrupp.

– Här kan man bygga upp sig själv och man slipper en kravfylld vardag, säger hon.

Socialchefen menar att man i Laholms kommun, som är en av fem hallanändska kommuner där olika Växa-projekt pågår, har valt att satsa på den grupp som har stort behov av stöd från Försäkringskassan och hälso- och sjukvård.

– Aktiviteter för den målgruppen har vi ett behov av i Laholm, säger Christel Sandberg.

Politiker var också på plats under öppet hus. Bland annat Lennart Hansson (KD). Han menar att projektets ökande av livskvalitet är något kommunen bör satsa på.

– Kan man få en acceptabel livskvalitet ska det stöttas. Alla mår bra av att vara ute i natur med djur. Det borde vara kommunens ansvar att att se till att det finns en ekonomi i projektet så att det kan fortsätta, säger han.

Även Thomas Lövenbo (SD) är inne på ett liknande spår.

– Jag har inte lyft det här med mina partikollegor, men personligen tror jag att man med långsiktighet kan spara kommuninvånarna pengar på det här och att fler – genom detta – kan nå arbetsmarknaden, säger han.

En första Växa-grupp startades under 2016 och omgång nummer två i september i fjol. Anette Martinsson hoppas på en fortsättning.

– Mycket hänger nog på politiken. Men vi hoppas på ett fortsatt samarbete mellan Samordningsförbundet och Laholms kommun, säger hon.

Publicerad 28 February 2018 07:44

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag