Kommunen vill öppna upp för fler heltidsanställningar inom vården

BÅSTAD.

För att behålla och rekrytera medarbetare inom vården ska kommunen nu satsa på kunna erbjuda fler heltidstjänster.

Många jobbar deltid inom vård- och omsorgen. Därför har Kommunal tillsammans med kommunen arbetat fram en handlingsplan kring hur fler heltidstjänster ska kunna erbjudas. Pilotprojektet som kallas "Heltid en rättighet – deltid en möjlighet" bottnar i ett nationellt arbete, men som nu även implementeras i Båstads kommun.

– Det är bland annat en jämställdhetsfråga och att man ska kunna försörja sig på sin lön. Majoriteten inom vård och omsorg jobbar deltid. Kommunen kommer inte att tvinga någon att jobba heltid, men vi måste vända perspektivet, säger vård- och omsorgschefen Emma Pihl.

Att jobba deltid menar hon ger lägre inkomst och påverkar i långa loppet pensionen. Men att kunna erbjuda alla heltidstjänster är en utmaning, enligt Emma Pihl.

– Därför försöker vi utreda hur vi ska göra genom det här projektet. Vi bedriver verksamhet dygnet om året runt. Vi måste ha en viss mängd personal för att kunna lösa den ekvationen och för att fördela exempelvis helgarbete på ett drägligt vis. Men det blir ett personalöverskott i veckan om alla jobbar heltid – det är det vi ska titta närmare på hur vi ska lösa, säger hon.

I långa loppet menar vård- och omsorgschefen även att vård- och omsorgstagarna har att tjäna på fler heltidstjänster.

– Det blir ju en annan kontinuitet, säger Emma Pihl och fortsätter;

– Jag kan inte mer än säga att jag ser fram emot projekt startar upp – vi har ett stort arbete att göra och där vi är beroende av en projektledare.

Än är det oklart varifrån en projektledare hämtas. Men projektet i stort faller in under kommunens HR-avdelning.

Det var vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde som beslutet togs att man ska satsa på projektet. Totalt avsattes 1 300 000 kronor till det.

Publicerad 08 March 2018 00:00