Solcellsföreläsning kommer till Campus Laholm

LAHOLM. Att använda villataket på ett hållbart sätt, utnyttja solenergi till el och värme och samtidigt bidra till ett mindre resurskrävande samhälle. Om det föreläser Lars Andrén i stora aulan på Campus Laholm den 18 april. Han anses vara en av landets mest anlitade energiföreläsare. I anslutning till föreläsningssalen finns även lokala installatörer för solceller och solfångare, vilka visar sin produkter från klockan 17.00, föreläsningen börjar klockan 18.30.

Publicerad 04 April 2018 13:07