Laholms befolkning ökar

LAHOLM.

Laholms mål om 25 000 invånare passerades redan i oktober 2017 och enligt statistik från SCB höll tillväxttakten i sig. Vid årsskiftet var det 25 147 invånare i Laholm, en ökning med 483 personer jämfört med ett år tidigare.

Av
Martin Wingren

Det föddes 259 barn, 30 färre än 2016 och 274 personer dog. Men inflyttningen nådde en högre nivå, 1 652 personer flyttade till kommunen och hälften av dem kom från kommuner utanför Hallands län. Från Halland kom 552 personer och från utlandet 298.

Samtidigt flyttade drygt 1 100 personer från kommunen. Av de 1 160 personer som flyttade hittade 719 personer annat boende utanför Halland men i Sverige. 377 styrde kosan till någon annan halländsk kommun och 64 bosatte sig utanför Sveriges gränser.

Den ort i kommunen som fick flest nya invånare är Skummeslövsstrand, 209 personer ökade befolkningen med, en förändring på 17 procent mot året innan.

Knäred ökade med 49 personer och Vallberga med 57 personer. Laholm som centralort ökade med 45 personer.

Publicerad 10 April 2018 11:07

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag