Satsning på första hjälpen vid psykisk ohälsa

LAHOLM

. I takt med att den psykiska ohälsan breder ut sig ska fler kommunanställda, främst inom socialtjänsten, få utbildning i första hjälpen.

Av
Martin Wingren

Ett 200-tal kommunanställda är målet att utbilda under 2018. Anställda som ska utbildas i första hjälpen vid tecken på psykisk ohälsa hos de personer de möter.

– Vi har jobbat med vanlig första hjälpen under många år och nu utbildar vi fler som kan se tecken på psykisk ohälsa, de får veta hur de ska agera och handla. Vi har en hög psykisk ohälsa generellt i landet, säger Marie Strömberg som är avdelningschef inom socialtjänsten i Laholm och fortsätter:

– Ett exempel kan vara inom hemtjänsten, där det är lätt att leta medicinska orsaker till varför en brukare slutar äta. Det kan vara kopplat till psykisk ohälsa.

Utbildningen riktar sig främst till kommunens personal men även personer inom brukarorganisationer och föreningar kommer att ta del av den.

– Vi börjar med vår egen verksamhet men tanken är att det kan sprida sig till andra kommunala verksamheter, som till exempel skolan där personalen möter barn och unga med psykisk ohälsa, säger Marie Strömberg.

Laholms kommun har fått 800 000 kronor från regeringen, som gör insatser mot psykisk ohälsa. Två medarbetare, Anette Candell och Helena Jardelid, har utbildats till så kallade MHFA-instruktörer (Mental health first aid).

Publicerad 12 April 2018 12:06