Så mycket väntas Båstad öka

Av
Martin Wingren

BÅSTAD. Från år 2018 till 2027 förväntas kommunen att öka med cirka 2 100 invånare. Det närmasta året förväntas ökningen till cairka100 personer för att kommande fyra år öka med över 300 individer årligen. Detta enligt den senaste prognosen för Båstad. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i % till år 2027 är åldersspannet 16-18 år (41 procent) .

Byggandet fortsätter - under 2017 lämnades startbesked för 251 lägenheter, år 2016 var siffran 150 stycken vilket innebär att runt 400 nya bostäder är färdigställda till år 2019. Prognosen för 2018 och följande två år är ett bostadsbyggande på över 200 lägenheter per år.

Syftet med att upprätta en prognos för befolkningen i kommunen är för att kommunens politiker och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, infrastruktur och för övergripande samhällsplanering.

Publicerad 19 April 2018 09:00

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag