Ny sträckning av Kattegattleden

Av
Martin Wingren

BÅSTAD/ÄNGELHOLM. En ny sträckning längs med Kattegattleden är klar. Leden är Sverige första nationella cykelled och årets cykelled i Europa 2018. Leden är 37 mil lång och sträcker sig unikt längs havet från Helsingborg i söder till Göteborg i norr. Kattegattleden är indelad i åtta sträckor där tre går mellan Ängelholm och Båstad. Sedan invigningen av leden har delsträcka tre tillfälligt gått via Grevie och Sinarpsdalen. Under vintern har arbete pågått på flera ställen i kommunen för att möjliggöra att leden kan gå via Torekov. Den nya sträckningen är nu klar och är öppen för allmänheten från och med den 28 april 2018.

Publicerad 27 April 2018 09:00

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag