Gratis kollektivtrafik för äldre ska utredas vidare

Av
Martin Wingren

BÅSTAD. Ett förslag om kostnadsfria resor med kollektivtrafik för seniorer ska utredas vidare. Det var Thomas Andersson (L) som lämnade motionen i oktober förra året. Upplägget för Båstads kommun skulle kunna vara att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis.

Förslaget skulle kosta cirka 1,1 miljon eller 1,8 miljoner kronor, enligt en uträkning. Detta beroende på om fri kollektivtrafik skulle införas från 70 respektive 75 år. ”Möjligheten att erbjuda seniorer avgiftsfria resor inom kommunen med buss är något positivt och öppnar upp för att använda kollektivtrafiken mer än vi gör idag. Seniorer kan lättare åka till/från centrum med mera.”, heter det i tjänsteskrivelsen från förvaltningen Teknik och service som nu ska utreda ärendet vidare enligt kommunstyrelsens beslut.

Skånetrafiken har idag avtal med 13 stycken kommuner som erbjuder avgiftsfria resor för seniorer. Några av kommunerna är Hässleholm, Kristianstad, Lomma, Helsingborg, Landskrona och Lund.

Publicerad 09 May 2018 09:00