Upprop för gemensam skola i sydvästra Bjäre

BÅSTAD.

Ett politiskt beslut om att bygga en ny skola i Grevie togs tidigare i år. Men det motsätter sig en grupp föräldrar som vill ha en gemensam skola för Västra Karup, Grevie och Torekov.

Av
Martin Wingren

Föräldraföreningen på Västra Karup skola startade uppropet "Vi som vill ha en gemensam skola på sydvästra Bjäre" på Facebook och samlade ihop 238 namn under en månads tid. Detta för att de vill att alla elever i Västra Karup, Grevie och Torekov ska gå på en gemensam skola. Bland annat menar de att elevunderlaget är för litet för mindre skolor på varje ort. I mars beslutade Bjärepartiet, Sverigedemokraterna och Centerpartiet att det ska byggas en ny skola i Grevie.

– Det blir bättre synergieffekter med lärarresurserna och det är bättre med klasser runt 20 elever, istället för kanske åtta elever. Det är inte lätt att få kompisar när det så få elever i samma klass. Och det hade blivit åldersblandade klasser, säger Annica Lovén och Emelie Plötz som är två av de engagerade föräldrarna som drog igång uppropet.

Vidare menar föräldrarna att byarna kan leva även om det inte finns en skola i varje.

– Det kan inte vara elevernas ansvar att det ska vara levande byar. Eleverna vill vara ihop och gå på samma skola, säger föräldrarna.

De drog även igång uppropet för att ge information, som de tycker varit en bristvara.

–Vi kände att det hände så mycket som folk inte kände till. Vi vet egentligen inte vad politikerna står för och det har vi belyst, säger de och fortsätter:

– Ingen politiker har någonsin lyssnat på oss och vad vi vill. Därför talar vi om istället vad vi vill och vi tycker att vi har börjat nå ut i media, det har rullat igång. Det här är vår hjärtefråga.

Uppropret är skickat till politikerna och nu inväntar föräldragruppen svar.

Ett av argumenten för att bygga en ny skola i Grevie är att hela Bjäre ska leva, som kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP) uttrycker det.

– I sann demokratisk anda har kommunfullmäktige tagit ett beslut att bygga en ny skola i Grevie, säger Bo Wendt och fortsätter:

– Vi vill att hela Bjäre ska leva och tror att orterna dör om det inte finns skolor, säger han.

Han tycker inte att argumentet att det blir svårt att rekrytera lärare till mindre skolor håller.

– Torekov som är den minsta skolan har bara utbildade lärare, säger Bo Wendt.

Vidare tycker kommunstyrelsens ordförande att mindre skolor är att föredra, framför en stor gemensam skola.

– Vi vill inte utarma de mindre andra orterna. Och ur mobbningssynpunkt så är det bättre på mindre skolor där eleverna är mer synliga. Det är även viktigt att speciellt små barn har kortare väg till skolan, de får kortare skoldag och ska inte behöva åka skolskjuts, säger Bo Wendt.

Ett parti som går på skoluppropets linje är Socialdemokraterna. De vill också se en gemensam skola för Västra Karup, Grevie, Torekov och Hov som de tycker kan placeras i Västra Karup.

– Vi har hela tiden sagt att vi vill ha en gemensam skola men röstades tyvärr ned. Vi tror att en gemensam skola hade varit det bästa för elevernas lärsituation. Om man har större enheter så kan man ha hela tjänster, lärarkollegerna kan hjälpa och stötta varandra och man kan bättre på elevhälsan, säger oppositionsrådet Ingela Stefansson (S).

Publicerad 14 June 2018 07:00

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag