Kommuner vill minska fossilbränsleanvändningen

Av
Martin Wingren

BÅSTAD. Båstad är med i projektet Fossilbränslefria kommuner, Tio kommuner har minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år, vilket motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm.

Tio skånska kommuner medverkar i projektet: Båstad, Kristianstad, Helsingborg, Hässleholm, Eslöv, Höör, Lund, Malmö, Trelleborg och Tomelilla.

Båstads kommun har som mål att vara en av Sveriges 25 bästa miljökommuner. För att nå detta mål arbetar Båstads kommun i ett projekt för att minska användandet av fossilbränslen inom el, uppvärmning och resor.

– I Båstad har vi nått målet för el och kommer att nå målet för uppvärmning inom projekttiden. Det har också lagts en grund och samlats kunskap för att aktivt kunna arbeta vidare med tjänsteresor och fordonsflottan där vi ligger långt ifrån målen, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare på Båstads kommun, i ett pressmeddelande.

För att bli bättre inom tjänsteresor exempelvis tittar Båstad på andra kommuners arbete.

– Ett exempel är Helsingborgs införande av ett klimatväxlingsprogram som bidragit till minskat flyg till förmån för tågresor. Arbetet är igång med att undersöka hur Båstads kommun kan bli bättre. En del åtgärder är redan genomförda vilka vi hoppas ger effekt i slutresultatet 2019, säger Carolina Holgersson Ivarsson.

Gemensamt projektmål är: 50% fossilbränslefritt drivmedel i egna transporter; 90% fossilbränslefri uppvärmning; 100% fossilbränslefri el.

Publicerad 15 June 2018 11:01