Insänt: En framtida skola för alla

INSÄNT. Byaråden på Bjäre startades för att stärka byinvånarnas sammanhållning och för att vara en lokal kontakt gentemot kommunen i ärenden som rör de olika byarna. Vi i Grevie Byaråd jobbar för att Grevie socken ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Vi har bland annat haft en mycket bra dialog med Samhällsbyggnadsavdelningen på kommunen angående Grevies inriktningsdokument, vi samarbetar med Grevie GIKs idrottsförening och vi anordnar då och då föreläsningar och vandringar om Grevies historia och nutid.

Vi har med intresse följt den senaste tidens diskussioner om skolans framtida utveckling på Bjäre. Att planera för en skola i Grevie visar på att kommunen menar allvar med den strategi som tagits fram i inriktningsdokumentet för Grevie. I Grevie finns omfattande kommunägd mark med bästa utsikten på Bjäre (tycker vi som redan bor här!), här finns en välsorterad livsmedelsaffär, framgångsrika små och stora företag, och bra kommunikationer. Att Grevie kommer att växa när tomterna tas fram på området Böske 37:1 tvivlar vi inte på, och en kommunal skola i byn vet vi är attraktivt för många nuvarande barnfamiljer liksom för framtida barnfamiljer som vill bosätta sig i Grevie.

Framtidens Grevie behöver en skola, inte på bekostnad av andra byskolor eller det fria skolvalet, utan för barnens bästa. Redan nu väljer vissa elever i Båstad kommun att gå på en skola som inte tillhör deras upptagningsområde. Det kan bero på att de inte trivs i den skola de bor närmst eller att de är intresserad av en speciell pedagogik men det kan även bero på att de önskar en mindre och mer familjär (alternativt större) skola. På Bjäre måste det finnas en mångfald av skolor för att ge våra barn de bästa förutsättningarna för att de ska må bra och lyckas i framtiden. Därför anser vi det självklart att det satsas på en skola i Grevie.

Undertecknat

Grevie Byaråd

Publicerad 19 June 2018 09:51