Dick Schacht på Café Killeröd och Tommy Olsson, boende i området, vill att kommunen tänker om när det gäller placering av den nya återvinningsstationen.

Dick Schacht på Café Killeröd och Tommy Olsson, boende i området, vill att kommunen tänker om när det gäller placering av den nya återvinningsstationen. Foto: Martin Wingren

Nybildad förening protesterar mot placering av återvinningsanläggningen

BÅSTAD.

Kommunen har beslutat om att den nya återvinningsstationen ska placeras vid Bokesliden/Killerödsvägen. Något som väcker protester hos aktörer och boende i närheten som gått samman i en förening.

Av
Martin Wingren

Dick Shacht på Café Killeröd har tagit initiativ till att samla boende i området för att, som de uttrycker det, hjälpa kommunen att tänka om och arbeta fram en annan placering av återvinningsstationen. Dels tycker de att en sådan anläggning skulle bli ett störande element i landskapsbilden och dels motsätter de sig den ökade trafik de befarar.

– Det här är den södra infarten till fashionabla Båstad. Och här vill kommunen placera en stor anläggning. Ska vi marknadsföra soptippen istället? Det här är en blackout, säger Dick Schacht.

– Det är helt fel, vi har inte haft någon chans att sätta oss in i det här. Vägen är redan trafikerad och det kommer att bli ännu mer trafik, speciellt tung trafik, säger Tommy Olsson som bor i närheten av den tilltänkta placeringen.

Ett antal personer har tagit första steget till att bilda en förening som kommer att driva frågan. Dels vill de informera allmänheten om var återvinningsstationen kommer att placeras, något som de tycker inte framkommit tillräckligt tydligt och dels kommer de att bjuda in kommunen till ett möte med berörda gran.

– Vi vill hjälpa kommunen att ta fram bästa alternativet. Vi vill Bjärebygdens bästa, säger Dick Schact som tycker att återvinningsstationen kan finnas kvar i Svenstad eller placeras i ett industriområde.

– Om anläggningen måste placeras här så skulle den kunna finnas inomhus i en hall, fortsätter han.

Eva Schacht, Tommy Olsson, Mike och Ewa Ghazala samt Dick Schacht är i startgroparna för att bilda en förening som ska ta upp frågan kring återvinningsanläggningen och protestera mot dess tänkta placering.

Eva Schacht, Tommy Olsson, Mike och Ewa Ghazala samt Dick Schacht är i startgroparna för att bilda en förening som ska ta upp frågan kring återvinningsanläggningen och protestera mot dess tänkta placering. Foto: Martin Wingren

Publicerad 26 September 2018 07:00