Nästa år kan det blir höjda patientavgifter om regionfullmäktige godtar Alliansens mål och budget den 21 november.

Nästa år kan det blir höjda patientavgifter om regionfullmäktige godtar Alliansens mål och budget den 21 november. Foto: Google Street View.

Regionens alliansstyre vill se dyrare vård

"Vi i Halland kan inte både vara bäst och billigast"

HALLAND.

Alliansen i Region Halland har lagt fram målen och budgeten för 2019. Där vill man höja patientavgifterna inom den halländska vården med upp till 250 kronor.

Av
André Kvist

Region Halland går mot ett budgetunderskott på drygt 120 miljoner kronor för 2018. När Alliansstyret presenterade målen och budgeten för nästa år var det ett ord i fokus – balans.

– Vår stora utmaning den kommande mandatperioden är att lyckas med våra prioriteringar för att få en ekonomi i balans. Vi behöver investera i rätt saker för att kunna driva utveckling och fortsätta leverera bra vård till hallänningarna. Samtidigt behöver vi koncentrera vår verksamhet till kärnuppdraget för att stoppa kostnadsutvecklingen som har varit för hög under lång tid, säger regionstyrelsense ordförande Mikaela Waltersson (M).

Det är de med störst behov vi vill öka tillgängligheten för

Åtstramningar väntas alltså men samtidigt vill man satsa på hjärtsjukvård och framförallt digitalisering.

– Region Halland måste ge patienten nya sätt att komma i kontakt med sjukvården så den blir mer individualiserad och får ökad tillgänglighet. Det kräver samverkan med kommunerna och utveckling för att exempelvis kunna möta patienter ännu mer digitalt, säger Tommy Rydfeldt (L).

Satsningen på psykiatrin innebär ett tillskott på 32 miljoner kronor. Vidare vill man satsa på vårdpersonal på helger, kväller och nätter för 83 miljoner kronor. De åtgärder som förvaltningscheferna nu arbetar fram beräknas minska kostnaderna med 72 miljoner kronor. Trots utgifterna blir det ingen höjning av landstingsskatten.

Varför höjer ni inte skatten?

– Med de åtgärder vi redan har fattat beslut om och de som gåller på att utredas så ser vi att det finns saker vi kan internt för att effektivisera vår verksamhet. Innan vi har ordning internt vill vi inte besluta om en skattehöjning som påverkar alla hallänningar.

Däremot ämnar man höja patientavgifterna inför 2019. Därmed går från att vara bland de billigaste i landet till att ligga på genomsnittsummor. Något som bibehåller högkvalititav vård och styr patienter till rätt vårdnivå.

– Vi i Halland kan inte både vara bäst och billigast, vi ser tydligt att den ekvationen inte går ihop. Men högkostnadsskyddet gör att de som är i stort behov av vård i de flesta fall inte får högre kostnader per år än de har i dag. Det är de med störst behov vi vill öka tillgängligheten för och avgifterna är ett sätt att styra behoven till rätt vårdnivå, säger Benny Strandberg (KD).

Bland annat höjs läkarbesöken inom primär-/närsjukvården från 150 kronor till 200 och man inför en egenavgift för ambulansvård på 250 kronor.

Alliansens förslag ska tas upp i regionstyrelsen i nästa vecka. Slutgiltigt beslut om mål och budget 2019 kommer först vid regionfullmäktiges sammanträde den 21 november.

Höjda patientavgifter föreslagna av Alliansen

Läkarbesök primär- och närsjukvård – 200 kr (150 kr)

Läkarbesök akutmottagning – 450 kr (400 kr)

Undersköterske- och sjuksköterskebesök – 100 kr (0 kr)

Egenavgift sjukresa med taxi – 100 kr (80 kr)

Egenavgift ambulansvård – 250 kr (0 kr)

Hjälpmedelsavgift – 100 kr (0 kr)

Egenavgift dokumentation – 50 kr (0 kr)

Införa schablonavgift för borttappad/misskött hörapparat – 1 000 kr

Källa: Region Halland.

Publicerad 01 November 2018 13:39