Kommunens ekonomi går mot tuffare tider och nu höjer flera politiker rösten att det måste till en förändring.

Kommunens ekonomi går mot tuffare tider och nu höjer flera politiker rösten att det måste till en förändring. Foto: Mostphotos.

"Vi går mot brakförluster!"

Budgetens resultat 15 miljoner kronor sämre än i fjol

LAHOLM.

Kommunfullmäktige biföll vid sitt senaste sammanträde delårsrapporten över kommunens budget, samt den prognos som spås för året. Många politiker menade att det var dystra siffror. Karl-Fredrik Klinker (MED) sa att den var rent ut "sorglig, men väntad".

Av
André Kvist

Delårsrapporten fram till den sista augusti pekar på att det ekonomiska läget i kommunen har blivit tuffare. Resultatet uppgår till 5,4 miljoner kronor. Vilket är en försämring med 15 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.

Den prognos som kommunfullmäktige biföll vid sitt senaste sammanträde visar att årets resultat väntas landa på 7,6 miljoner kronor, budgeterat resultat är 21 miljoner kronor. I samtliga nämnder prognosticeras nettobudgetunderskott. De största delarna står barn- och ungdomsnämnden för med -15,2 miljoner kronor och socialnämnden med -8,6 miljoner kronor.

– Här ser vi tydligt att det kostar att växa. Främst inom barn och unga, förskolor, skolor och gymnasieplatser. Även inom det sociala har vi sett ett ökat tryck vilket frestar på den kommunala budgeten, sade Erling Cronqvist (C).

Jag tror det här är värre än vi inser

Den kommunala skatten bör höjas, menar Bertil Johansson (LP). I dagsläget ligger den på 31,40 procent vilket är strax under rikssnittet på 32,12 procent.

– Nu kommer vi snart nå vägs ände, vi är på väg mot brakförluster. För att vi har låg kommunalskatt. Antingen höjer vi skatten eller så skär man ner drastiskt i verksamheten, säger han. Nu måste vi börja vakna till så vi kan klara våra åtagande.

Nämndernas ökande kostnader väntas landa på 6 procent i förhållande till förra året. Samtidigt ökar intäkter från skatt, utjämningsbidrag och generella statsbidrag öka med 4,8 procent.

Skatteintäkter, det statliga utjämningsbidraget, statsbidrag och fastighetsavgiften beräknas för 2018 uppgå till 1 383,8 miljoner kronor, vilket är fem miljoner mer än vad som har budgeterats.

– Denna delårsrapporten är rätt sorglig men tyvärr väntad. Vi tycker att det fattas en hel del i ledningen, man måste komma ifrån stuprörstänkandet och få enheter att prata mer med varandra. Vi måste sikta på långsiktiga effektiviseringar istället för besparingar, säger Karl-Fredrik Klinker (MED), vid sammanträdet och föreslår att en oberoende utredare hjälper kommunen.

– Jag tror det här är värre än vi inser. Underskottet vi börjar se redan nu kommer accelerera de närmaste 15 åren. Det här går inte att peka finger och fråga hur ni ska lösa det här? Det här behöver fullmäktige lösa, på ett sätt som fullmäktige i Laholm inte gjort förut säger Eric Semb (M) som vill att alla partier gemensamt går samman.

– Det är dags att sluta käbbla, vi behöver jobba!

Publicerad 02 November 2018 10:52