Skuggutredningen visar hur sexvåningshusen överskuggar grannhusen. Insyn, buller och utseendet på bygget har fått grannarna att reagera kraftigt.

Skuggutredningen visar hur sexvåningshusen överskuggar grannhusen. Insyn, buller och utseendet på bygget har fått grannarna att reagera kraftigt. Foto: Laholmshem

Grannarna överklagar husbygget – nu ska domstolen ta beslutet

"En katastrofal stadsplanering"

LAHOLM.

Efter fyra års politisk diskussion har beslutet tagits. Men sexvåningshusen kan stoppas efter att grannarna överklagat beslutet. Nu ska Mark- och Miljödomstolen ta ställning till överklagan.

Av
André Kvist

Ursprungligen var tanken att bygga två höghus om åtta och sex våningarna. Det skulle vara ett landmärke men efter fyra års politiska diskussioner kapade man det högsta och planerade för två tvillinghus på sex våningar.

Kommunfullmäktige var dock inte eniga. Även om femklövern med klar majoritet fick igenom detaljplanen med 25 ja mot 11 nej, var småpartierna emot. Invånarna har även de reagerat på det planerade bygget.

Åtminstone fem överklaganden har lämnats in, samt protestlistor och vädjanden från boende. Grannarna anser att det tänkta bygget är för högt och för fult.

"En katastrofal stadsplanering", skriver en invånare och fortsätter: "Stora parkeringsproblem, störningar i området under lång tid på grund av byggnationen. Allt på grund av avgående kommunalråds och många andra politikers oförmåga att lyssna till de boende."

Flera personer påpekar buller, insyn och trafik som stora problem. Men även att det strider mot översiktsplanen. Man vill därför att bygget begränsas till två våningar, något Mark- och Miljödomstolen nu ska ta ställning till.

Om arbetet blir av kommer det bli försenast med åtminstone sju månader och stå klart för sent på hösten 2020. Laholmshems vd Stefan Lundström är trots överklaganden optimistisk att bygget kommer bli av.

– De flesta detaljplaner som överklagas bli ändå av, om de har politiskt stöd, säger han till Hallandsposten.

Vad domstolen beslutar återstår att se. Bygget av sexvåningshusen beräknas kosta 120 miljoner kronor och ska enligt den nya planen börja nästa höst.

Publicerad 06 November 2018 09:59