Inom det blåa området ska det nya handelsområdet anläggas.

Inom det blåa området ska det nya handelsområdet anläggas. Foto: Laholms kommun.

Nytt handelsområde ute för granskning

"Själva byggnationen är tänkt att påbörjas så fort som planen vunnit laga kraft"

LAHOLM.

Planerna för Ängstorps handelsområde ska nu granskas av medborgare. På tio hektar planeras det för butiker och förhoppningen är att bygget kan starta redan inom ett år.

Av
André Kvist

Invid väg 24 och Västerleden, ett stenkast från reningsverket, finns tio hektar som idag är åkermark. Men i framtiden kan detta bli bygdens nya handelsområde. Planen är att möjliggöra för handels- och kontorsändamål, samt anlägga en bensinstation här.

Samtidigt som de sista pusselbitarna läggs på industriområdet nya Nyby ska nu detaljplanerna för Ängstorps handelsområde granskas.

– Detaljplanen har nu reviderats efter samrådet och utifrån de synpunkter vi fått in har vi tagit fram ett planförslag vi vill att berörda granskar. Det är denna planhandling vi nu vill ha in synpunkter på, säger Martin Pamp, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret, Laholms kommun.

Flera ändringar har gjorts, varav den största är att trafiken ändrats om och man har lagt till en lokalgata genom området. Detaljplanen ligger ute för granskning på stadshuset och kommunens hemsida från den 12 november till den 21 december. De yttranden som kommer in ska kommunen sedan ta ställning till.

Förhoppningen är att allt ska falla på plats så att man redan nästa år kan låta exploatören påbörja byggnationen av handelsområdet. Innan dess måste först och främst detaljplanen antas och vinna laga kraft.

– Det är först därefter som marken kan exploateras. Vår tidsplan är att detaljplanen antas i januari 2019 och sedan vinner laga kraft i februari, men mycket kan hända innan dess. Själva byggnationen är tänkt att påbörjas så fort som planen vunnit laga kraft och detta förväntas ske under 2019.

Området är upptaget i kommunens översiktsplan och utgör en mindre del av ett större sammanhängande område för verksamhet och handel.

Publicerad 07 November 2018 14:15