Kommunen får betala tillbaka statsbidrag för nyanlända elevers lärande.

Kommunen får betala tillbaka statsbidrag för nyanlända elevers lärande. Foto: Mostphotos.

Laholm får betala tillbaka cirka 100 000 till Skolverket

"Delar i handlingsplanen har vi inte genomfört som planerat"

LAHOLM.

Laholms kommun har inte nyttjat hela summan av statsbidrag och ska nu betala tillbaka 95 946 kronor till Skolverket. Den största orsaken till att man inte använt pengarna är en utbildning för personal som uteblivit.

Av
André Kvist

Laholms kommun beviljades 256 400 kronor i statsbidrag för nyanlända elevers lärande under läsåret 2017/2018. Syftet med statsbidraget är att underlätta huvudmannens arbete för att stärka utbildningens kvalité för nyanlända elever. För att få ta del av statsbidraget ska huvudmannen upprätta en utvecklingsplan.

Beloppet är baserat utifrån antalet elever i kommunen. I september skulle kommunen redovisa till Skolverket arbetet med de planerade insatserna och eftersom man inte nyttjat hela summan, ska man nu återbetala 95 946 kronor till Skolverket.

– Delar i handlingsplanen har vi inte genomfört som planerat, därför har vi begärt att betala tillbaka pengar, berättar kvalitetssamordnar Jessica Petersson.

Den största orsaken till återbetalning rör en utbildning som medarbetare haft möjlighet att delta i tidigare läsår inom ramen för deras kompetensutvecklingsplan, men som man nu ville erbjuda de som inte fått ta del av den.

– Det gäller en utbildning kring genrepedagogik i syfte att stärka medarbetare som arbetar med flerspråkighet. Många medarbetare har redan gått denna utbildningen, vi upplevde att fler hade behov att ta del av den men utbildningen genomfördes aldrig.

Skolverket har tagit beslut i fråga och informerat Laholms kommun om att pengarna ska återbetalas snarast.

Publicerad 08 November 2018 16:17