Naturreservatet Svinamadsbäcken planeras bli ett 133 hektar stort område.

Naturreservatet Svinamadsbäcken planeras bli ett 133 hektar stort område. Foto: Mostphotos.

Nytt naturreservat nära att bli verklighet

Naturvårdshandläggaren: "Ett av länets finaste rikkärr finns här"

HASSLÖV.

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om ett nytt naturreservat söder om Hasslöv. Svinamadsbäcken ska den kallas och om allt går vägen ska det vara på plats till våren.

Av
André Kvist

Länsstyrelsen i Halland har tagit fram ett förslag om beslut till det nya naturreservatet Svinamadsbäcken på Hallandsåsens nordsluttning. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och skydda värdefulla våtmarker, lövskogar och rikkärr.

– Reservatet som följer Svinamadsbäcken innefattar många miljöer som är viktiga att vårda och skydda. Ett av länets finaste rikkärr (Rollstorpskärret) finns här, likaså nyckelbiotopklassade lövsumpskogar och fina betade fäladsmaker, berättar Jonas Sundell, naturvårdshandläggare och fortsätter.

– Många arter som är beroende av bland annat hög luftfuktighet, framträngande grundvatten och en kalkrik berggrund finns bara här.

Inom de blå linjerna kommer naturreservatet ligga.

Inom de blå linjerna kommer naturreservatet ligga. Foto: Länsstyrelsen Halland/Lantmäteriet.

I området finns många kärlväxter och mossor som är av högsta intresse att bevara. Totalt sju är rödlistade, bland annat den starkt hotade asken och de sårbara växterna slåttergubbe och loppstarr.

Nu är förslaget ute på remiss till den 9 december. Därmed har fastighetsägare och rättighetsägare möjlighet att säga sitt innan det går till beslut. Även Laholms kommun, myndigheter och intresseorganisationer kan kommentera förslaget.

– Efter vi har fått in dessa yttranden överväger vi dem och anpassar beslutet därefter. Därefter lämnas förslaget till landshövdingen som tar det slutgiltiga beslutet, säger Jonas Sundell.

Förhoppningen är att beslutet tas redan i början av nästa år. Områdets storlek är på 133 hektar och ligger 3,5 kilometer söder om Hasslöv.

Publicerad 08 November 2018 00:00