Från vänster Erland Björkman, Leif-Göran Johnsson (Jonab), Kjell Henriksson (S) och projektledare Anders Ekelund.

Från vänster Erland Björkman, Leif-Göran Johnsson (Jonab), Kjell Henriksson (S) och projektledare Anders Ekelund. Foto: André Kvist.

Nytt industriområde på 20 hektar invigt

"Nu har vi förutsättningarna, nu kan vi bli fler!"

LAHOLM.

Med pompa och ståt invigdes på fredagen nya Nyby industriområde. Det första företaget har redan fått en byggnad på plats och många fler väntas inom kort.

Av
André Kvist

– Det betyder oerhört mycket att vi bygger ifatt våra planer. Vi måste ha både industrimark och bostadsmark, nu har vi det här på plats och Mellby industriområde på gång, säger oppositionsråd Kjell Henriksson (S).

I och med invigningen av Nyby industriområde bygger man ut det existerande område intill tågstationen. Drygt 200 000 kvadratmeter öppnas nu för exploatering. Företaget Elent har redan påbörjat sitt bygge och Gert-Ove Ivarsson berättar att anledningen var att de ville expandera och att platsen passade perfekt.

För en tid sedan låg här åkermark och sumpmark. Nu är det nylagd asfalt och baracker tillhörande entreprenören Jonab intill den kvarvarande jordbruksmarken.

– Slutresultat känner jag mig väldigt belåten med. Jag tror det betyder mycket för kommunen att ha så nära kommunikationer till E6 och järnvägen. Det här ligger väldigt bra för pendling, säger projektledare Anders Ekelund.

Kjell Henriksson (S) och Anders Ekelund var både mycket glada över invigningen.

Kjell Henriksson (S) och Anders Ekelund var både mycket glada över invigningen. Foto: André Kvist.

– Nu har vi förutsättningarna, nu kan vi bli fler! Det är oerhört positivt att vi iordningsställt industriområdet här, säger Kjell Henriksson.

I ett antal år har kommunen legat efter inom denna bebyggelse, men nu känns det som att man kan gå in framtiden med resurser, anser tillförordnad kommunchef Erland Björkman.

– Nu står vi förberedda för ett antal företag som ska komma in i Laholms kommun. Med tanke på arbeten som skapas i detta område är det oerhört positivt. Vi ligger i ett attraktivt område mellan Öresund- och Göteborgsregionen men även däremellan. Nästa steg är utvecklingen av Mellby Park som blir ungefär i denna storleksordningen, berättar han.

Tillförordnad kommunchef Erland Björkman och i bakgrunden syne Elents bygge.

Tillförordnad kommunchef Erland Björkman och i bakgrunden syne Elents bygge. Foto: André Kvist.

Nyby Industriområde.

Nyby Industriområde. Foto: André Kvist.

Publicerad 09 November 2018 14:52