Laholmshälsan föreslår att man sätter upp akustikplattor för dämpa det störande bullret, genrebild.

Laholmshälsan föreslår att man sätter upp akustikplattor för dämpa det störande bullret, genrebild. Foto: Mostphotos.

Bullriga elever fick personalen att se rött

Nu har ljudnivån undersökts och åtgärder tagits fram

LAHOLM.

Elever som passerar utanför personalens kontor har upplevts väldigt högljudda och stört arbetet. Smällande dörrar och plötsliga skrik har föranlett en bullerundersökning.

Av
André Kvist

På Parkskolan intill stadsparken gjordes i slutet på förra veckan en bullerundersökning. Anledningen var att personalen upplevde störningar från elever som passerade utanför kontoret på väg till matsalen eller sina idrottslektioner.

Med en precisionsljudnivåmätare har Laholmshälsan mätt upp decibelnivån. När dörren till expeditionen var stängd och elever passerade förbi låg det i snitt på 53 dBA, som högst uppmättes då 89 dBC (impulsstopp). Högst ljudnivå var det utanför matsalen när eleverna var samlande, i snitt 77 dBA och som högst 96 dBC.

Några exakta regler för ljudnivåer som inte är hörselskadliga finns inte. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter rekommenderas en maximal medelnivå på 40 dBA för arbete som är koncentrationskrävande. Något som personalens kontor överstiger i samtliga tester utom då det inte är någon aktivitet.

"Den individuella känsligheten för buller är olika och det är därför viktigt att hänsyn tas till enskilda individers behov", skriver myndigheten.

Buller kan leda till trötthet och irritation. Men även fysiologiska reaktioner som till exempel ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner.

Undersökningen visade att oväsendet är mer av störande och irriterande karaktär med plötsliga skrik, smällar från dörrar och stegljud. Irritationsmoment som anses svåra att fånga vid enstaka mätningar, vilket förklarar de varierande mätresultaten.

Parkskolans lokaler består framförallt av hårda ytor vilket innebär att ljud inte dämpas. Laholmshälsan föreslår att akustikplattor monteras i taket längs hela korridoren och i trappan till övre våningar för att få ner bullerstörningarna.

Resultat av bullerundersökningen

Plats - Aktivitet: Ljudnivå leq dBA (impulstopp, dBC)

Expeditionen dörr stängd - Bakgrundsljud, ingen aktivitet: <30 (-)

Expeditionen dörr stängd - Enstaka elever till matsal: 53 (89)

Expeditionen dörr stängd - Grupp till matsal: 44 (52)

Expeditionen dörr öppen - Enstaka elever till matsal: 59 (75)

Utanför matsal - Elever samlade: 77 (96)

I trappan plan 2 - Bespisning pågår: 67 (89)

Källa: Laholmshälsan.

Publicerad 12 November 2018 10:13