Psykiatrinämnden ordförande hyllar medarbetare för det goda resultatet.

Psykiatrinämnden ordförande hyllar medarbetare för det goda resultatet. Foto: Mostphotos.

Höga betyg för Hallands psykiatrivård

Nio av tio är nöjda: "Mycket glädjande"

HALLAND.

När Nationell patientenkät presenterades på måndagen får Region Halland höga betyg. Nöjdast patienter i landet finns inom länets psykiatriska öppenvård.

Av
André Kvist

Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin i landet har fått ge sin syn på vården. Under måndagen presenterade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, resultatet. Överlag är upplevelsen positivt, framförallt inom öppenvården. Majoriteten känner sig bemötta med respekt och åtta av tio skulle rekommendera mottagningen.

– Det är både glädjande och värdefullt att på detta sätt få ta del av patienternas erfarenheter. Framför allt är det viktigt för alla mottagningar och kliniker som nu får återkoppling och kan börja jobba med förbättringar, säger Fredrik Lennartsson, avdelningschef för avdelningen vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

Patienterna i Halland rankar psykiatrimottagningarna högre än någon annanstans i Sverige. Nio av tio kryssade för de två högsta alternativen på en femgradig skala. Och i andra underkategorier som tillgänglighet, kunskap, respekt och bemötande får man också goda betyg.

Gällande heldygnsvård är 75 procent nöjda vilket gör att länet hamnar på en femteplats i riket. BUP-mottagningarna har 82 procent nöjda patienter vilket följer rikssnittet. För rättspsykiatrisk vård ligger Halland på 65 procent vilket är nio procentenheter högre än rikssnittet.

– Det är mycket glädjande att patienterna i Halland är nöjda med psykiatrins vård. En stor eloge till chefer och medarbetare som möter varje individ med respekt och kunnande, säger Svein Henriksen (MP), ordförande för psykiatrinämnden i Region Halland.

*SKL påpekar att statistiken bör tolkas med en viss försiktighet, svarsfrekvensen är ojämn och varierar både över landet och mellan enheter.

Publicerad 12 November 2018 14:55