Antalet förskrivningar av antibiotika till barn (0-9 år) har minskat från 3 359 stycken 2007 till 1 504 i fjol.

Antalet förskrivningar av antibiotika till barn (0-9 år) har minskat från 3 359 stycken 2007 till 1 504 i fjol. Foto: Mostphotos

Kraftig minskning av antibiotika till barn och äldre

Halland minskar mest i landet

HALLAND.

Förskrivningen av antibiotika till barn upp till nio år har minskat med 55 procent det senaste decenniet. Det är den största minskning i landet. Även hos äldre syns en märkbar minskning i länet.

Av
André Kvist

Förskrivningen av antibiotika minskar i hela landet, framförallt hos barn mellan 0 och 9 år syns en märkbar förändring. För riket har förskrivningarna minskat med 43 procent mellan åren 2007 och 2017 visar statistik från Socialstyrelsen som Nyhetsbyrån Siren sammanställt.

Störst förändring är det i Halland. Här har det för den unga åldersgruppen minskat med hela 55 procent, vilket är mest i landet. Dels ligger orsaken inom vårdens aktiva arbete men även hos föräldrarna.

– Den striktare förskrivningen kan förklaras av en attitydförändring hos föräldrar men framförallt av en mycket större medvetenhet hos läkare, säger Malin Grape på Folkhälsomyndigheten till Siren.

En dygnsdos är den genomsnittliga mängd läkemedel en patient tar per dag. Totalt sett minskade antalet dygnsdoser antibiotika per invånare i Sverige med 23 procent från 2007 till 2017. Även här är minskningen störst i Hallands län, 28 procent.

Även hos äldre över 80 år ligger länet bra till jämfört med resten av landet. Förskrivningarna har minskat med 21 procent, lika mycket som i Västra Götalands län, vilket även det är mest i landet.

– Vi lever längre men är inte nödvändigtvis friska längre. Äldre är en sårbar grupp som fortsättningsvis kommer att behöva behandlas med mer antibiotika jämfört med unga, säger Malin Grape.

Sjukvården har de senaste åren arbetat intensivt mot att få bukt på den onödiga förskrivningen av antibiotika. Både felaktig och nödvändig användning bidrar till att resistens utvecklas och spridas. Bakteriernas försvarsmekanism är en del av evolutionen och sannolikt går den inte att stoppa, därför måste man fokusera på att bromsa den.

– Det låter mörkt men man ska inte tappa hoppet. Man behöver hitta nya behandlingsmetoder och verkligen spara på de antibiotika vi har.

Den 12 till 18 november uppmärksammas problemen med antibiotikaresistens under internationella antibiotikadagen. Det är Världshälsoorganisationen (WHO) som står bakom kampanjen som vill minska onödig användning av antibiotika.

Publicerad 12 November 2018 11:04