I den gamla igenbommade träimpregneringsbyggnaden har man funnit höga halter.

I den gamla igenbommade träimpregneringsbyggnaden har man funnit höga halter. Foto: Google Street View.

Höga halter av giftämnet arsenik hittades

"Undersökningen visar att platsen är förorenad"

LAHOLM.

Allvarligt höga halter av arsenik har hittats under den gamla byggnaden vid trävaruhandeln NP Nilsson. En inledande undersökning har bekräftat ämnet på fyra platser inom fastigheten. Nu ska länsstyrelsen gå vidare med ny undersökning och sanering av platsen.

Av
André Kvist

Att det tidigare pågått miljö- och hälsofarlig verksamhet i impregneringslokalen på trävaruhandeln NP Nilssons område i Laholm är känt sedan länge. Krom, koppar och just arsenik användes förr vid tryckimpregnering av trä. En verksamhet som bedrevs från andra världskrigets slut fram till 1980-talet.

Platsen är en av de 30 mest förorenade i Halland enligt länsstyrelsens lista. Nu har en konsult i en inledande undersökning bekräftat förekomsten av arsenik i marken på fyra platser inom fastigheten. Något Hallandsposten var först med att rapportera.

– Undersökningen visar att platsen är förorenad på vissa ställen av arsenik. Det hänger samman med träimpregnering som man gjorde där för längesedan. Då användes ett så kallat CCA-medel som innehåller krom, koppar och arsenik, säger Sofia Yngstrand, miljöhandläggare Länsstyrelsen Halland.

Föroreningsnivån bedöms som mycket stor. Arsenik är giftigt och kan ge mycket allvarliga konsekvenser för miljön och hälsan. Men någon fara för människor är det inte, menar Sofia Yngsstrand.

– Det är det vi utreder nu och det ska utredas mer innan vi kan säga exakt hur omfattande föroreningen är. För människor är det idag ingen fara, den här byggnaden är igenbommad och används inte. Hela området är asfalterat så man kan inte komma i kontakt med arsenik om man inte börjar gräva.

Högst halter återfanns i betongen och marken under den igenbommade impregneringslokalen. Även på andra platser var det över riktvärdet. Den inledande undersökningen visar inte att grundvattnet ska vara påverkat men det finns en risk att föroreningar kan ha spridits till Lagan.

Eftersom företaget Asklunds trä som bedrev träimpregneringen inte finns längre så saknas det en ansvarig verksamhetsutövare. Därmed måste saneringen finansieras med statliga medel. Länsstyrelsen ska nu söka nya pengar av Naturvårdsverket inför nästa år.

– Nu kommer vi söka pengar inför nästa år för att utreda ytterligare. Vi försöker då avgränsa mer exakt hur föroreningssituationen ser ut och vad man eventuellt kan göra åt det, säger Sofia Yngstrand.

Hur stor kostnaden kan komma att bli är i nuläget oklar och beror på hur spritt föroreningarna år. När nästa steg i undersökningarna har gjorts vet man mer precist vilka åtgärder som behöver sättas in.

Publicerad 13 November 2018 13:18