Konstgräsplanen kan börja byggas om Högsta förvaltningsdomstolen inte tar upp fallet.

Konstgräsplanen kan börja byggas om Högsta förvaltningsdomstolen inte tar upp fallet. Foto: Mostphotos.

Strid om konstgräsplan kan få sitt slut

"Agerat i strid mot lagen om offentlig upphandling"

VEINGE.

Den utdragna rättstvisten kring konstgräsplanen i Veinge har nu vänt till favör för Laholms kommun. Kammarrätten i Sundsvall har gett kommunen rätt och mycket pekar mot att rättsprocessen nu går mot sitt slut.

Av
André Kvist

Turerna kring den planerade konstgräsplanen i Veinge har pågått sedan beslutet togs i september 2016. Då diskuterade tre platser att anlägga den på. Slutligen fick Veinge den istället för Laholm eller Våxtorp.

Fem miljoner kronor avsattes och planeringen för bygget skulle sätta igång redan 2017. Men efter upphandlingen var klar började bekymren.

Den 18 september var upphandlingstiden över och företaget Futuregrass Scandinavia hade tagit hem kontraktet. Men en annan leverantör, Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB, Akea, ansökte om överprövning och yrkade rättelse så att Futuregrass anbud skulle förkastas. Förvaltningsrätten i Göteborg gick på företagets linje och den 27 mars i år fastslogs att en rättelse måste göras genom ny anbudsvärdering.

Så den 28 mars fattade Laholms kommun ett nytt tilldelningsbeslut där Akea fick uppdraget.

Processen mellan de två konkurrerande företagen och kommunen slutade inte där. Den 5 september beslutade Förvaltningsrätten i Falun till Futuregrass fördel att de skulle få möjlighet att förklara sin ekonomiska stabilitet. Något som var orsaken till att kommunen bytte entreprenör i sitt andra beslut.

Saken överklagades till högre instans, denna gång Kammarrätten i Sundsvall. Futuregrass yrkade på att kommunen "agerat i strid mot såväl upphandlingsdokumenten som de grundläggande principerna i lagen om offentliga upphandling, LOU".

På tisdagen kom domen som innebar att Laholms kommun får rätt. I och med detta tyder allt på att Akea slutligen vunnit upphandlingen.

Futuregrass har nu tre veckor på sig att övertyga Högsta förvaltningsdomstolen att ta upp meningsdispyten. Dock krävs det synnerliga skäl för att detta ska ske. Lyckas inte företaget är rättsprocessen över och konstgräsplanen kan slutligen börja byggas.

Publicerad 13 November 2018 09:49