Informationen gick inte till rätt adress, istället fick klasskamraternas vårdnadshavare ta del av uppgifterna, genrebild.

Informationen gick inte till rätt adress, istället fick klasskamraternas vårdnadshavare ta del av uppgifterna, genrebild. Foto: Mostphotos.

Lärare sände uppgifter om elev fel – gick till 33 vårdnadshavare

Utredaren: "Incidenten bedömdes vara av betydande karaktär"

LAHOLM.

Information om en elev sändes via sms till dennes klasskompisars föräldrar av misstag. Det framgår av en anmälan om "betydande" personuppgiftsincident som kommunen lämnat in till Datainspektionen.

Av
André Kvist

När pegagogen på skolan skulle sända ett "värderande omdöme" till eleven och dennes vårdnadshavare gick det fel. Av misstag smsades informationen ut till 33 vårdnadshavare till klasskamraterna.

Snedsteget bedöms som "betydande" av kommunen och upptäcktes 2,5 timme efter att det skett. Orsaken till att det inträffade anses vara den mänskliga faktorn.

– Incidenten bedömdes vara av betydande karaktär då information om en elev skickats till andra vårdnadshavare i klassen, säger Sophia Sävås, utredare vid Laholms kommun.

Informationen var inte sekretessuppgifter men det anses olämpligt då en det handlade om en specifik elev. Rektor och den anställda har haft samtal om händelsen. Nu tar Datainspektionen över ärendet.

– DI (Datainspektionen) kommer handlägga ärendet, mer vet vi inte i dagsläget.

Skyldigheten att rapportera incidenter där personuppgifter har kommit bort, förstörts eller kommit i fel händer framgår av dataskyddsförordningen, GDPR. Även händelser där risk för felaktig behandling av personuppgifter har uppstått ska rapporteras.

Publicerad 19 November 2018 14:48