Nilsson special vehicles anläggning, bakom husen ligger Sofiero förskola.

Nilsson special vehicles anläggning, bakom husen ligger Sofiero förskola. Foto: Google Street View & Mostphotos.

Efter den starka kritiken – stormöte om situationen på förskola

Utbildningschefen: "Vi är medvetna om att en del föräldrar är kritiska"

LAHOLM.

Föräldrar håller barn hemma från Sofiera förskola och stark kritik har riktats mot Nilsson special vehicle användande av lösningsmedel så nära barnen. Nu har kommunen kallat till möte för att reda ut vad som sker och hur Laholms kommun har för avsikt att hantera situationen.

Av
André Kvist

Lukten och utsläppen från företaget har skapat en stark oro hos föräldrar. Personalen har sedan ett år tillbaka fört loggbok över den kraftiga doften från lösningsmedlet Styren som sprider sig till förskolans område. Den sista tiden har föräldrar hållit sina barn hemma hellre än att låta dem utsättas för denna "giftiga miljö".

Mot den bakgrunden och den stora mängd klagomål som skickats in till kommunen har man nu bjudit in till ett informations- och dialogmöte med alla föräldrar till barn på förskolan. Mötet sker på onsdagskvällen i Parkskolans matsal.

Barn och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C) kommer hålla i mötet och fördela ordet. På plats kommer även förvaltningens högre tjänstepersoner finnas för att informera om läget och kommunen ställningstagande. Det är utbildningschef Richard Mortenlind, biträdande utbildningschef Carin Källström och förskolechef Conny Strömberg.

På plats för att informera om miljökontorets bedömning är Peter Eriksson, miljöchef och Anna-Karin Carlsson som är miljö- och hälsoskyddsinspektör, vilka är handläggare i ärendet.

Även Peter Severin Larsson, näringslivschef, kommer informera om dialogen mellan kommunen och Nilsson special vehicles och deras insatser för att minimera miljöpåverkan.

– Vi har utifrån den oro som finna bland en del av föräldrarna bestämt oss för att ge vår samlade sida om situationen för att ge en så komplett bild som möjligt. Syftet är att ge kommunens bild av situationen, hur vi tänker och hur vi har för avsikt att hantera situationen, säger Richard Mortenlind.

Utbildningschefen berättar att det inte är aktuellt att flytta verksamheten som en del föräldrar har föreslagit. Några stora förändringar väntas inte komma utifrån mötet.

Väntar ni er kritik från föräldrarna?

– Ja självklart, vi är medvetna om att en del föräldrar är kritiska. Sen finns det många som inte har synpunkter, men vi är självklart medvetna om att det finns en kritik.

Just nu pågår en granskning av den utredning som tidigare har gjorts av verksamheten. Något som kritiserats av föräldrar eftersom den inte tar hänsyn till att koncentrationen av styren kommer i väldigt höga nivåer under korta stunder. De menar att man endast utrett långtidsmedelvärden.

Uppdraget är lämnat till Arbets- och Miljömedicin Syd i Lund som "skyndsamt" ska lämna sin rapport. Något som väntas ske inom ett par veckor.

Publicerad 28 November 2018 10:29