Skolinspektionen begär nu att ta del av en utredning som Laholms kommun ska utföra.

Skolinspektionen begär nu att ta del av en utredning som Laholms kommun ska utföra. Foto: André Kvist.

Situationen på Sofiero förskola dubbelt anmäld till myndigheter

"Personal står inte ut med den kraftiga stanken utan måste vara inomhus med barnen"

LAHOLM.

Både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket har fått motta anmälningar gällande situationen mellan Sofiero förskola och bilfabriken Nilsson special vehicle en bit bort. Anmälaren anser att cheferna begår tjänstefel och nu kräver Skolinspektionen en utredning.

Av
André Kvist

De giftiga ångorna från lösningsmedel, bland annat styren, som fabriken använder gör det omöjligt för förskolebarn och personal att befinna sig utomhus. Det menar personen som anmält förhållandet till Skolinspektionen. Torra ögon och huvudvärk är några av symptomen som redogörs.

"Personal vittnar om fysiska symptom och om att de inte står ut med den kraftiga stanken utan måste vara inomhus med barnen och således inte nyttja sin utemiljö för den pedagogiska verksamhet den är avsedd för", skriver hen och fortsätter:

"De kan inte heller öppna fönster om så skulle behövas för inomhusverksamheten."

Detta menar personen är tjänstefel från förskolechefen och utbildningschefernas sida. Hen skriver vidare att kontaktförsöken från oroliga föräldrar upprepade gånger har ignorerats. Och att flera föräldrar inte låter barnen gå till förskolan längre.

Personen är också mycket kritisk till att föräldrar inte informerats under det gångna året då ärendet utretts av miljökontoret och loggbok har förts av personal under denna tid.

Skolinspektionen har nu tagit beslut utifrån anmälan. Myndigheten lämnar över anmälan till Laholms kommun för utredning och eventuella åtgärder gällande vistelse utomhus. Denna utredning ska redovisas för Skolinspektionen senaste den 25 februari nästa år.

Man tar dock inte ställning till det som avser tjänstefel av de högre tjänstepersonerna. Den delen anses därmed avslutad då det inte ligger på myndighetens ansvar utan är ett ärende för polis och åklagare.

Personen som har anmält upger även att hen anmält personalens situation till Abetsmiljöverket i samband med att den ovanstående anmälan gjorts.

Publicerad 29 November 2018 15:26