Det är främst Kungsbyggets ziplines svischande ljud som stör grannskapet.

Det är främst Kungsbyggets ziplines svischande ljud som stör grannskapet. Foto: Skärmdump Youtube.

Nya mätningar av äventyrsparkens ljud överklagas

"Länsstyrelsen tycker inte att utredningen är fullgod"

LAHOLM

Laholms kommun håller inte med länsstyrelsens beslut att ge grannar rätt till ny utredning och tar nu saken vidare till Mark- och Miljödomstolen. Nämnden anser att utredningen är tillräcklig och att inga nya mätningar vid Kungsbyggetes äventyrspark krävs.

Av
André Kvist

I november rev Länsstyrelsen Halland kommunens beslut att det inte fanns någon olägenhet för grannarns till Kungsbuggets äventyrspark. Istället krävde man nya ljudmätningar i en ny utredning.

Nu har miljö- och byggnadsnämnden överklagat länsstyrelsens krav på nya mätningar, skriver Hallandsposten.

– Länsstyrelsen tycker inte att utredningen är fullgod ooch trycker också på att vi inte har utrett huruvida verksamheten drivs inom detaljplanens syfte. Men det är precis det som vi tycker att vi har gjort, säger nämndens ordförande Ove Bengtsson (C), till tidningen.

Inspektionen av parken som gjordes i december för ett år sedan anses av nämnden som tillräcklig och inga nya utredningar krävs. Istället vill man utveckla sitt tidigare beslut om att inte vidta några åtgärder.

– Vi behöver vidareutveckla skrivningen och det gör vi enklast genom att överklaga. Ljudmätningar är gjorda och vi vill utveckla vår talan utifrån dem i stället för att göra nya.

Ärendet ska således tas upp i Mark- och miljödomstolen. Några nya mätningar lär därmed dröja eftersom man kommer invänta beslutet från överprövande instans.

Publicerad 03 December 2018 00:00