Genrebild: Mostphotos

Så blir de nya hyrorna i Båstad

BÅSTAD. Nu är hyresförhandlingarna klara mellan Hyresgästföreningen och Båstadhem.

Höjningen blir i genomsnitt 1,5 procent, från och med den 1 januari 2019.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor fått komma till tals och blivit lyssnade på, säger Karl-Mikael Jensen, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne, i ett pressmeddelande.

Höjningen grundar sig bland annat i ökade kostnader för reparation och underhåll samt taxor.

Båstadhem äger och förvaltar nästan 1 000 lägenheter i Båstads kommun.

– Båstadhem är ett bolag med ett långsiktigt tänkande som tar ansvar för sina hyresgäster. De investerar och bygger nytt såväl som underhåller befintligt bestånd. Uppgörelsen ger goda förutsättningar att fortsätta detta arbete, säger Karl-Mikael Jensen.

Hyrorna i Båstad sätts efter en hyressättningsmodell som innebär att hyran beräknas utifrån olika egenskaper och kvaliteter i fastigheten och lägenheten. Detta innebär att lägenheter i samma fastighet kan få olika höjning beroende på faktorer som storlek och standard.

Publicerad 03 December 2018 09:12