Vedlunden i Laholms stadspark.

Vedlunden i Laholms stadspark. Foto: Laholms kommun.

Lekredskap i trä angripna av röta – ersätts

"Vi fortsätter förstås hålla ögonen på lekredskapen"

LAHOLM.

Fyra större lekredskap vid Vedlunden i stadsparken har tagits bort eftersom de drabbats av röta. Verken som ursprunligen skapades av Anders Ölund ska ersättas med nya.

Av
André Kvist

Vid en så kalland funktionskontroll som genomförs kontinuerligt upptäckte parkpersonalen att flera av lekplatsens träkonstruktioner drabbats av röta. Totalt fyra lekredskap har nu tagits bort. Det är en rutschkana, en vippgunga och två fjäderdjur.

Redskapen i trä är skapade av Anders Ölund och har funnits på platsen i 25 år. De är inte impregnerade eller behandlade på något sätt. Nu lämnas de delar som ännu är i någorlunda bra skick tillbaka till Ölund och nya ska köpas in, dock inte av Ölund.

– I dag har vi ett upphandlat ramavtal med en leverantör av lekredskap som vi måste följa. Men vi kommer göra vad vi kan för att de nya lekredskapen ska smälta in så bra som möjligt på lekplatsen. Som att välja naturmaterial till exempel, säger Michael Reid, stadsträdgårdsmästare på Laholms kommun.

Övriga lekredskap har inventerats och man bedömer dessa i gott skick. De fyra som tagits bort var inte så nedgånga att det var risk för barn att komma till skada. Kommunen kommer fortsatt hålla ett vakande öga på de resterande Ölundsredskapen.

– Vi fortsätter förstås att hålla ögonen på lekredskapen i Stadsparken. Och skulle fler drabbas av röta kommer vi ersätta även dessa, säger Michael Reid.

De nya lekredskapen väntas vara på plats i början av nästa år.

Publicerad 05 December 2018 00:00