Problemen ska enligt anmälaren ha pågått i två års tid.

Problemen ska enligt anmälaren ha pågått i två års tid. Foto: Mostphotos.

Ytterligare anmälan om Sofiero förskolan

"...något som har påtalats så tidigt som för två år sedan"

LAHOLM.

Arbetsmiljöverket har fått ännu en anmälan rörande situationen på Sofiero förskola i Laholm. En förälder skriver att ångor från lösningmedel har tvingat barn och personal inomhus, samt att föräldrar inte blivit informerade trots att detta pågått länge.

Av
André Kvist

Situaitonen som uppstått mellan Sofiero förskola och bilföretaget Nilsson special vehicle har anmälts för andra gången till Skolinspektionen. Även Arbetsmiljöverket har fått in en anmälan tidigare.

I den senaste anmälan skriver en förälder att hen inte längre vågar lämna sitt barn på förskolan och att hen upprepade gånger uttryckt sin oro för högre tjänstepersoner. Hen skriver även att detta pågått längre tid än vad som tidigare rapporterats.

"Personal och barn på förskolan har vid flera tillfällen inte kunnat vistas utomhus pga ångoor ifrån lösningemedel som gett huvudvärl och sveda i ögonen. Detta är något som påtalats så tidigt som för två år sedan."

Föräldern är även kritisk till att vårdnadshavarna inte har informerats och påtalar att personalen "tvingats frångå rutinerna" och hålla barnen inomhus på grund av den starka doften.

"Detta är inte heller något som vi föräldrar har fått reda på!"

Precis som i den tidigare anmälan så vill Skolinspektionen ta del av den utredning som kommunen nu utför. Det ska redovisas för myndigheten senast den 25 februari nästa år.

Publicerad 05 December 2018 09:44