Brist på belysning, höga hastigheter och rädsla för inbrott är det som gör att invånare känner sig otrygga, enligt enkätsvaren.

Brist på belysning, höga hastigheter och rädsla för inbrott är det som gör att invånare känner sig otrygga, enligt enkätsvaren. Foto: André Kvist.

Ökad trygghetskänsla går emot nationell trend

"Laholmarna känner sig tryggare"

LAHOLM.

Invånarna upplever en tryggare tillvaro. Det visar polisens och kommunens trygghetsmätning där 1 036 personer deltagit.
– Överlag ökar den upplevda otryggheten i Sverige men i Laholm känner invånarna, som ha svarat på vår enkät, en ökad trygghet istället, säger utredare Karin Martini.

Av
André Kvist

För fjärde året i rad genomförde polisen och Laholms kommun sin trygghetsmätning. Sammanlagt 1 036 personer deltog och svaren visar att invånarna känner sig mer trygga än tidigare.

– Överlag ökar den upplevda otryggheten i Sverige men i Laholm känner invånarna, som ha svarat på vår enkät, en ökad trygghet i stället, säger Karin Martini, tillförordnad säkerhetschef vid Laholms kommun.

Åtgärder som att ta ner buskage, fler trafikkontroller, säkerhetsvandringar och en ökad närvaro vid skolor tros vara del av förklaringen till den ökade upplevda tryggheten. Av de som svarat är 90,9 procent trygga i området där de bor och 86,5 procent upplever sig trygga i kommunen. På samtliga frågor som ställs ökar tryggheten enligt svaren med ett par procent.

– Det är roligt att så många laholmare svarat, det blir bättre underlag då. Att så många känner sig trygga är en positiv överraskning om man jämför med den nationella undersökningen som görs av Brå (Brottsförebyggande rådet reds anm.) där man kan se att tendensen av otrygghet i samhället ökar. I Laholm kan vi se att det år för år blir statistiskt tryggare, säger kommunpolis Kristian Nilsson.

Det som bidrar till att man känner otrygghet är framförallt rädsla för inbrott, dålig belysning och höga hastigheter från trafiken.

Det finns ännu ett par områden som polis och kommunen behöver fokusera sin insatser mot, enligt enkätsvaren. Områdena där människor känner sig mest otrygga är utanför och kring Coop, vid Campus Laholm, samt vid Glänningesjö och LP Hanssons väg.

Andra platser som nämns är området kring Osbeck, stadsparken och Gröningen vid Lagan. Stadskärnan som förra året pekades ut som mest problematisk har man tryggat, istället är det områden som pekades ut för två år sedan som åter är på agendan.

– Vi har arbetat med dessa områden och vi märker skillnad exempelvis vid simhallen. Det vi kommer behöva göra är att se över hastighetsdämpande åtgärder, ha polisiära hastighetskontroller och synlighet på dessa platser.

Undersökningen som genomfördes under september och oktober har nått 136 personer fler än föregående år och trenden är att fler och fler deltar. Man har även märkt av många som deltog gjorde det för första gången.

Den 9 januari ska polisen presentera sina nya medborgarlöften för nästa år. Dessa kommer att utgå från svaren lämnade i trygghetsmätningen.

– Det vi tar med oss är att laholmarna känner sig tryggare, avslutar Kristian Nilsson

Publicerad 06 December 2018 13:42