Erland Björkman, tillförordnad kommunchef, Kristian Nilsson, kommunpolis, Karin Martini, tillförordnad säkerhetschef och Niklas Wilsson, tillförordnad biträdande kommunchef och chef för räddningstjänsten.

Erland Björkman, tillförordnad kommunchef, Kristian Nilsson, kommunpolis, Karin Martini, tillförordnad säkerhetschef och Niklas Wilsson, tillförordnad biträdande kommunchef och chef för räddningstjänsten.

Löftet: Polisen trappar upp kampen mot fortkörarna

Medborgarlöften: Så ska Laholm bli tryggare.

LAHOLM.

Mer hastighetsövervakning, fokus på ungdomar mellan 13-24 år och bort med otryggt buskage. Det är några av punkterna polisen och kommunen lovar att arbeta med i sina medborgarlöften 2019.

Polisen och kommunens medborgarlöften utgår från den trygghetsenkät som genomförs årligen. Den visar att ämnet hastighet på vägarna har seglat upp som den i särklass viktigaste frågan för bättre trygghet. Året innan var den inte ens med bland de sex viktigaste frågorna.

– Det är många som ringer kommunen och säger att det buskörs och att det går fört fort och nu kunde vi se det även i enkäten. Många har bilar och 18–25-åringar vet vi kört för fort, för så är det i hela Sverige. Att säga till någon och hytta med fingret om att den kör för fort biter inte. Däremot 4 000 kronor, det biter. Sedan är de lite arga på polisen för att vi ska prioritera annat. Det är lite motsägelsefullt., säger Kristian Nilsson, kommunpolis.

Att säga till någon och hytta med fingret om att den kör för fort biter inte. Däremot 4 000 kronor, det biter.

Trafikövervakningen ska öka för att minska hastighetsöverträdelser. Förra året skrevs 249 ordningsbotar i Laholm då förare som kört för fort fick en bot direkt i handen. Året innan var siffran 120.

– De tre senaste åren har vi skrivit fler. Vi har blivit bättre på det här men behöver definitivt arbeta med att rapportera människor ute i trafiken. Hastighet dödar ju och vi behöver få ner den, säger Kristian Nilsson.

Polisen och kommunen lovar i sina förnyade medborgarlöften att samverka och arbeta brottsförebyggande mot ungdomar mellan 13–24 år.

– Vi har ett fint, nybyggt aktivitetshus men det är många som inte vet om det, säger Karin Martini, tillförordnad säkerhetschef.

– Vi måste hitta verksamheter som ungdomarna känner är kul och intressanta så att de slipper stå på gatan, säger Erland Björkman, tillförordnad kommunchef.

Parterna vill också förmedla en "relevant mediabild" och berätta om positiva exempel och polisens besök ute i verksamheter.

– Där kan kommunen verkligen bättra sig. Vi behöver berätta att vi satsar ex antal miljoner på gatubelysningen, säger Karin Martini.

Polisen och kommunen ska också titta på att kameraövervaka utsatta platser.

Polisen lovar att synas i hela kommunen med prioritering på utpekade områden som till exempel Campus och centrum. I sin tur lovar kommunen att arbeta med hastighetssänkande åtgärder.

Polisen ska samverka med kommunens skolor och göra fler besök på olika verksamheter och återkoppla genom positiv kommunikation.

– Vi lovar att fortsätta arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar melan 13-24 år, säger Karin Martini.

Samverkan mellan polisen och kommunen i olika forum gör att åtgärder ska kunna sättas in fort.

– Märker vi att skadegörelsen skenar på en plats så behöver vi skicka ut fritidsledare klockan 20. Häng i grupper kan lätt bli en sten genom en ruta eller en brand i en soptunna och ungdomarna idag har en förkärlek att hänga vid skolor. Så var det inte på min tid, säger Kristian Nilsson.

Arbetat med att ta ner buskage på kommunens mark som upplevs som otryggt, fortsätter.

Förre året svarade hela 1036 personer på trygghetsenkäten jämfört med 900 personer året innan. Allt fler upplever att de är trygga i området där de bor (90,9 procent), hur trygga de är i sina hem (95,2 procent) och hur trygga de är i kommunen som helhet (86,5 procent).

Publicerad 09 January 2019 14:19