Kommunala pensionärsrådet menar att Båstads station bland annat behöver en hiss för att öka tillgängligheten.

Kommunala pensionärsrådet menar att Båstads station bland annat behöver en hiss för att öka tillgängligheten. Foto: Mostphotos

Kritik mot utformning av stationen

"Sämsta är avståndet mellan vänthall och perrong"

BÅSTAD.

Tågstationen i Båstad behöver bli mer tillgänglig. Det menar Kommunala pensionärsrådet som skickat en skrivelse i ärendet till kommunstyrelsen.

Av
Martin Wingren

Bland annat vill pensionärsrådet att vänthallen ska utrustas med en biljettautomat.

– Det sämsta vid stationen är avståndet mellan vänthall och perrong. I vänthallen kan man inte köpa biljetter utan man måste göra det på perrongen och då blir det flera hundra meter i vardera riktningen för de som ska köpa biljett och sedan vill tillbaka till vänthallen när det är kallt ute, säger Claes Wastensson.

En annan punkt är att det saknas hiss, menar Wastensson.

– Flera äldre hinner inte med anslutande buss.Tar för lång tid att gå från perrongen till hållplatsen. Och det är svårt för de som har bagage, särskilt för de äldre, säger han och fortsätter:

– Ett annat aber som vi såg i somras är när solen skiner så är det svårt att läsa vad som står på displayen på biljettautomaten. Jag var där när två äldre damer inte hade möjlighet att se när de skulle köpa biljett utan fick hjälp av några yngre.

Utformningen av stationen har tidigare fått kritik för bristande tillgänglighet och för långa ramper mellan stationsbyggnaden och perrongerna från DHR, något som Lokaltidningen tidigare skrivit om. Då svarade Trafikverket på kritiken och menade att stationsbygget följer både nationella och EU-regler.

– Det är styrande för hur vi planerar och bygger stationer, sade Jan-Fredrik Wahlin på Trafikverket i en tidigare intervju med Lokaltidningen.

– Jag har respekt för att man känner att det är långt att gå. Det är en relativt lång gångväg. Vår uppfattning är dock att plattformsförbindelserna på Båstads station fungerar bra, men vi är alltid öppna för att ta emot synpunkter om det är något som inte fungerar, fortsatte han.

Avsaknaden av hiss förklarades så här:

– Nivåskillnaderna mellan gångtunneln och plattformarna är inte så stor att det motiverar behov av hissar. Vi följer som sagt regelboken som bland annat säger att finns det inte hiss måste det finnas ramper till perrongerna. Tunnel och ramp ser vi på Trafikverket som en lämplig plattformförbindelse enligt de nationella- och EU-reglerna, sade Jan-Fredrik Wahlin.

En biljettautomat i vänthallen, det vill kommunala pensionärsrådet se.

En biljettautomat i vänthallen, det vill kommunala pensionärsrådet se. Foto: Martin Wingren

Publicerad 22 January 2019 11:55