"Referensbilder som visar olika typer av tät men låg bebyggelse som skapar intima gaturum med fin kontakt mellan byggnaderna och gatan. Bilden överst till vänster visar äldre bebyggelse i Gamla Enskede, Bostadsrättsföreningen Kolonin i Växjö, Tullinge trädgårdsstad och ”Den sorte by” i Viken. Foto: Laholms kommun

Skottorp får flervåningshus, förskola och torg

Nästa vecka går planen ut på samråd

SKOTTORP. Upp till 400 nya bostäder, nya torg, lekplatser och förskola. Det kan bli verklighet om förslaget för planprogram för Skottorp får grönt ljus.

Av
Felix Alnemark

På måndag börjar samrådet för ett större planprogram för hur Skottorp ska utvecklas. Planområdet ligger på åkermark i den östra delen av orten. Dokumentet är ett första steg i processen innan detaljplaner tas fram.

I den gällande översiktsplanen för Laholm framgår att kommunen ska växa med nya invånare. Samtidigt har Skottorp helt saknat nya tomter för bostadsbebyggelse och det vill man nu ändra på.

Marken ägs av kommunen och kan byggas ut i fyra etapper i den takt det behövs bostäder på orten enligt programmet. Den första etappen ska innehålla service som förskola, äldreboende och vissallmän yta för att ge området ett högt värde och attraktivitet för de som flyttar dit. Den första etappen föreslås därför vara lite större.

Plansamrådet pågår till 1 mars.

Publicerad 25 January 2019 15:01