En konsultundersökning riktar kritik mot kommunens fordonshantering.

En konsultundersökning riktar kritik mot kommunens fordonshantering. Arkivfoto: Martin Wingren

Kritik mot kommunens hantering av fordon

Av
Martin Wingren

BÅSTAD. Inga kontroller görs för att kontrollera om kommunens bilar används privat och ingen uppföljning över fordonsnyttjandet i kommunen. Det är punkter som lyfts fram i en granskning som konsultföretaget EY gjort på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen. EY har granskat kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden i syfte att bedöma om hanteringen av fordon fungerar.

Konsultfirman konstaterar att fordonshanteringen inte fungerar. Exempelvis saknas det tydliga krav för upprättande av körjournaler i kommunens verksamheter samt att det inte genomförs någon övergripane och systematisk uppföljning över fordonsutnyttjandet. EY anmärker även på att det helt saknas kommunövergripande styrdokument som tydliggör ansvar, organisation och strukturer för fordonshantering i kommunen. Det genomförs heller inga kontroller för att säkerställa en effektiv och korrekt hantering av kommunens bilar, exempelvis om en bil används privat.

Kommunstyrelsen rekommenderas av EY att bland annat se över rutinerna och ta fram styrande dokument. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast den 27 februari.

Publicerad 05 February 2019 09:52