Foto: Mostphotos

Personal skickade bilder på förskolebarn till privat mobil

Kommunen anmäler "personuppgiftsincident"

LAHOLM.

Barn- och ungdomsnämnden har gjort en anmälan till Datainspektionen efter brott mot dataskyddsförordningen GDPR.

Av
Felix Alnemark

Incidenten har inträffat 29 november–14 december förra året och handlar om "Obehörigt röjande genom felaktigt utskick av mejl/brev/sms".

En medarbetare har skickat bilder från förskolans läsplatta till sin privata mobiltelefon. En annan anställd ska ha larmat om händelsen.

Åtta förskolebarn och två medarbetare ska vara berörda och genom att de går att identifiera. Konsekvenserna blir att personerna förlorar kontroll över personuppgifterna enligt anmälan. På en fyrgradig skala bedömer kommunen att incidenten är en tvåa, "Begränsad".

Medarbetaren kallades till samtal om felaktigt agerande av sin närmsta chef och en representant från personalenheten. Några dagar senare ska personuppgiftssamordnaren på barn- och ungdomskontoret sett till att medarbetaren tagit bort samtliga foton från den privata telefonen.

Kommunen har inte tagit ställning till om de kommer att informera föräldrar och berörd personal eftersom att "redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna".

Lokaltidningen har sökt Sophia Sävås, utredare på barn- och ungdomskontoret.

Publicerad 05 February 2019 16:03