excavator loader machine at demolition or destroying works outdoors on construction site

excavator loader machine at demolition or destroying works outdoors on construction site Foto: Kadmy - stock.adobe.com

Utredning: Äldreboende måste rivas

Boende kan tvingas flytta till Allarp

VÅXTORP/ALLARP.

Solgårdens äldreboende har statusbesiktas och domen är hård. Rivning är enda alternativet. De boende kan evakueras till Allarp.

Av
Felix Alnemark

Idag finns 36 lägenheter på äldreboendet, sex äldrelägenheter och ytterligare två äldrelägenheter som ligger i anslutning till huvudbyggnaden. Alla dessa blir berörda av det som snart komma att ske. Idag bor 33 personer på Solgården.

– Ingenting är beslutat. Dels för att vi ska ha nämnd men sen kommer vi inte ta ett avvecklingsbeslut innan vi vet vad vi ska göra. Det pågår en större utredning om satsningar där vi begärt hjälp hur vi ska prioritera. Men antingen måste vi göra saker med huset eller avveckla. Utredningen ska vara färdig i april och vi vill varken oroa personal eller äldre innan vi har alla fakta på bordet, säger Knut Slettengren (M), ordförande i socialnämnden.

Tillgången till exakueringsmöjligheter för den här typen av boendeplatser är små i Laholm och motsvarar inte behovet. Verksamheten behöver få besked om att få påbörja evakueringen och avveckla äldrelägenheterna enligt utredningen.

– Det byggs ett nytt äldreboende i Allarp av Vardaga. Vi har inga avtal men en möjlighet är att hyra fastigheten, säger Knut Slettengren.

Socialnämnden behandlar frågan i veckan.

Publicerad 18 February 2019 15:45