Hotellet föreslås bli 25,5 meter hög.

Hotellet föreslås bli 25,5 meter högt. Skiss: Krook & Tjäder

Nytt hotell ökar risk för översvämningar i Mellbystrand

Länsstyrelsen och Sveriges geologiska institut varnar kommunen

MELLBYSTRAND.

Länsstyrelsen varnar kommunen för att förverkliga hotellplanerna. På lite längre sikt är det med stor sannolikhet olämpligt att bygga så nära havet. Erosionen kan öka på grund av planerna och översvämningar riskerar att drabba både hotellet och omgivande bebyggelse.

Länsstyrelsen är kanske den tyngsta remissinstansen generellt för byggplaner. Nu har de kommit med sitt svar på planerna på ett 25 meter högt hotell och flera byggnader i sanddynerna.

I ett längre tidsperspektiv är det med stor sannolikhet olämpligt att bygga även öster om Norra Strandvägen, där hotellet planeras. Länsstyrelsen har tagit hjälp av Statens geologiska institut i sin utredning.

"Jag är egentligen tveksam till all bebyggelse väster om E6, men det blir lite väl hårt kanske. Men hela Mellbystrand och Skummeslövsstrand ligger väldigt dåligt till i ett förändrat klimat med stigande hav. Man har byggt i ett dynamiskt dynlandskap och detta kommer få effekter i framtiden, hur nära i tiden vet vi inte. Vissa pratar idag om att havet troligen stiger till +6-8m inom några hundra år, då är hela bebyggelsen översvämmad in till E6" skriver Per Danielsson, nationell samordnare mot stranderosion i ett mejl till länsstyrelsen som Lokaltidningen har tagit del av.

Att skydda bebyggelse med ny sand är inte säkert det går, sanden kanske inte räcker till alla kommuner varnar Danielsson.

Skiss: Laholms kommun

– Jag har precis åkt från jobbet och kollade då om svaret från länsstyrelsen kommit och det hade det inte, så jag har inte tagit del av det, säger Cecilia Lindgard, planarkitekt på kommunen.

Sanddynerna skyddar bebyggelsen i Mellbystrand från att översvämmas av havet. Men redan om 80 år kan havet ha stigit så mycket att bebyggelsen innanför dynerna riskerar att svämmas över vid stormar om inte dynerna finns där.

Bebyggelsen som föreslås i dynerna i form av flera hus riskerar att öka risken för översvämning. Det kommer inte bara drabba hotellet utan även bebyggelsen runt omrking.

Klimatscenarierna indikerar att runt 2100 kan havet ha stigit så mycket att bebyggelsen innanför dynerna riskerar att svämmas över vid stormar ifall inte dynerna finns där. Den föreslagna bebyggelsen riskerar att öka erosionen i dynerna och därmed ökar också risken för översvämning. Det drabbar i så fall inte bara hotellet, utan även bebyggelsen runt omkring.

Länsstyrelsen tycker att hotellbyggnaden är mycket stor i förhållande till omgivande bebyggelse.

– Nästa steg blir att sammanställa alla inkomna yttranden och ta ställning till om något behöver ändras och vilka utredningar som behöver göras, säger Cecilia Lindgard.

Kan det vara så att det här med översvämningsrisken kan stjälpa hela planen?

– Jag vill läsa svaret från länsstyrelsen innan jag säger något om det, säger Cecilia Lindgard.

Publicerad 19 February 2019 16:10