Lagligt eller olagligt att parkera på stranden? Det är frågan.

Lagligt eller olagligt att parkera på stranden? Det är frågan. Foto: feelartfeelant - stock.adobe.com

Strandparkeringsfrågan prövas i högsta instans

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd

MELLBYSTRAND/SKUMMESLÖVSSTRAND.

Den ena sidan vill förbjuda den lokala traditionen med motortrafik på stränderna och kräver att kommunen sätter upp förbudsskyltar. Men en enig kommunstyrelse har motsatt sig besultet. Frågan har behandlats i domstolen men båda sidor i konflikten har överklagat domen. Nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att de prövar frågan.

Av
Felix Alnemark

– Där blir det prejudicerande och då är det viktigt att det blir klart och tydligare än tidigare. För det har varit oklart hur olika parter får agera. Förhoppningvis blir tydligare om det ska vara tillåtet att köra och parkera på stränder överhuvudtaget. Det ger planeringsförutsättningar, säger Sten Wendel i styrelsen för Strandmiljö Laholm.

Han hoppas att det nu klargörs vad som gäller enligt inte bara miljöbalken utan även terrängskörningslagen och trafikförordningen.

– Det är skönt att det här sätter punkt för decennier av diskussion för det kan inte hålla på i åratal. Det tror jag även de som är för trafik, tycker, säger Patrik Slimane, ordförande i Strandmiljö Laholm.

"Det är en gammal

tradition som alltid funnits och vi har

inte sett

problemet."

I november behandlade Mark- och miljödomstolen i Vänersborg frågan. Men båda parter i målet tyckte att domen var otydlig kring om parkering och framförande av motorfordon på stranden är tillåtet eller ej.

Rätten kom dock fram till att kommunen inte får främja bilkörning. Men det innebär också att kommunen inte skulle få sätta upp skyltar för hur parkering och bilkörning på stranden ska tillåtas. De skulle inte heller få underhålla nedfarterna till stranden.

Domslutet överklagades av både privatpersoner, Strandmiljö Laholm och av Laholms kommun i en inlaga på hela tio sidor. Nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att de prövar frågan.

– Vi tycker att det känns bra att vi fått prövningstillstånd. Jag trodde att vi skulle få det eftersom det är en så viktig frågan men visste inte säkert. Jag hoppas att det inte drar ut allt för långt för vi behöver få besked. Jag hoppas att vi får fortsätta ha parkering på stranden men det återstår att se, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C)

Hur blir det i sommar?

– Denna sommaren får vi fortsätta som det varit för jag tror inte vi får beslut innan sommaren. Jag hoppas domstolen gör ett gediget arbete och tar reda på fakta bättre och kommer ut hit. De har inte riktigt haft koll på att det inte är vi som är markägare, säger Erlin Cronqvist.

Varför har ni drivit frågan så här långt?

– Det är inte vi som drivit frågan. Vi har inte haft något problem med parkeringen utan det är den andra sidan. Vi ser stora problem om vi inte få ha parkering på den ytan. Vi vet inte hur vi ska lösa det för vi är inte markägare i några större omständigheter heller. Det är en gammal tradition som alltid funnits och vi har inte sett problemet. Vi har 1,2 mil sandstrand.

Publicerad 27 February 2019 14:15