Håkan Danfors har lagt ner 600 000-700 000 kronor på planerna. Nu är han orolig att kommunens ska backa och stoppa projektet.

Håkan Danfors har lagt ner 600 000-700 000 kronor på planerna. Nu är han orolig att kommunens ska backa och stoppa projektet. Foto: Felix Alnemark

Kommunen drar i nödbromsen för alla strandnära byggprojekt

Kommunen oroliga att länsstyrelsen ska överklaga samtliga planer längs kusten

MELLBYSTRAND.

Håkan Danfors vill bygga marklägenheter för äldre några hundra meter från havet och kände sig ivrigt påhejad av politikerna. Nu drar kommunen i bromsen av rädsla för att länsstyrelsen ska stoppa samtliga planer vid havet.

Mäklaren och byggentreprenören Håkan Danfors har lagt ner upp mot 700 000 kronor på utredningar och planhandlingar. Hans vision är att bygga lägenheter för äldre i Mellbystrand vilket nästan helt saknas på orten idag. Det handlar om 12–13 bostäder i upp till sju hus på en plats som idag mest är igenväxt.

– Det har själva initierat det här från politikerhåll och drivit på för att kunna bygga marklägenheter för äldre, säger Håkan Danfors.

Så här ser planen på lägenheter för äldre ut på området Mellby 2:13.

Så här ser planen på lägenheter för äldre ut på området Mellby 2:13. Skiss: Sandra Cornmark

Han menar att kommunen nu backat av rädsla för att länsstyrelsen ska säga nej och därmed ta ställning mot andra strandnära byggprojekt i kommunen. Hans bild stämmer överens med vad kommunens planarkitekt Cecilia Lindgard skriver i ett mejl till Danfors.

Exploatören och mäklaren Håkan Danforss är besviken på kommunen.

Exploatören och mäklaren Håkan Danforss är besviken på kommunen. Foto: Felix Alnemark

"Vi på kommunen måste få tid på oss att behandla dessa frågor på ett korrekt sätt så att vi i vår tur kan bemöta länsstyrelsen. Om vi inte visar på en sammanhållen strategi för kusten så tror vi att länsstyrelsen kommer att välja att överklaga samtliga planer som är på gång i kusten och det kommer inte att gynna någon."

De trampar på mig som privat exploatör. De skiter i mig.

– Kommun vill driva på för förskola och hotell. Då stryker man mitt projekt för att inte stå emot länsstyrelsen för mycket. De trampar på mig som privat exploatör. De skiter i mig. De backar för att de inte vågar sätta sig mot länsstyrelsen. De pratar om erosionsrisk men stranddynerna har aldrig varit så stora, säger Håkan Danfors.

Platsen är ganska igenväxt idag men är omringad av bebyggelse.

Platsen är ganska igenväxt idag men är omringad av bebyggelse. Foto: Felix Alnemark

Samtidigt saknas det bra möjligheter för äldre att flytta inom Mellbystrand.

– Det sitter gamla människor som inte har någonstans att flytta. Och man har inte lagt en enda krona på att bygga ålderdomshem i Mellbystrand trots att det är den näst största tätorten, säger Håkan Danfors.

Haft ett gäng detaljplaner ute på granskning och samråd där länsstyrelsen uttalat sig på ett sätt som gör att vi behöver ta ställning till en sammanhållen strategi.

– Vi har haft ett gäng detaljplaner ute på granskning och samråd där länsstyrelsen uttalat sig på ett sätt som gör att vi behöver ta ställning till en sammanhållen strategi längs med hela kustremsan. Det går inte att lösa inom ramen för enskilda planområden, säger Cecilia Lindgard, planarkitekt.

Detta gäller länsstyrelsens synpunkter på att kommunen måste ta fram en sammanhållen strategi för bland annat hantering av dagvatten, översvämningsrisk och bevarandet av grönstråk som bland annat är till förmån för friluftslivets intresse. Hela kusten omfattas av riksintresse för bland annat friluftslivet.

Danfors känner sig bortprioriterad till förmån för andra byggprojekt. Är det så?

– Det är hans upplevelse. Vi har en prioriteringslista över alla detaljplaner som baseras på att de planer som ger mest samhällsnytta (flertalet nya arbetstillfällen eller en stor andel nya bostäder, områden för offentlig service med mera) prioriteras först. Vi fördelar vår tid och våra resurser i de aktuella planerna efter denna lista, säger Cecilia Lindgard.

Vad innebär det här för alla byggprojekt längs havet?

– Vi kommer att ta ställning till alla pågående planer i kusten, det kan bli olika strategier i olika planer beroende på vad planen medför för markanvändning. Sedan kommer vi också behöva ta ställning till hur vi tar fram en långsiktig strategi som berör flera olika planeringsförutsättningar till exempel översvämningshantering och bevarandet av naturområden, säger Cecilia Lindgard.

Några politiska beslut om att stoppa planerna är inte tagna än men frågan ska behandlas i miljö- och byggnämnden.

Håkan Danfors menar att kommunen får bakläxa nu för att de inte haft någon sammanhållen strategi för det som byggs vid havet.

– Man har hållit på och duttat med varje projekt. Man borde haft en sammanhållen strategi för länge sedan, säger han.

Publicerad 04 March 2019 13:39