Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Debatt:

”Ojämn åldersfördelning i politiken”

DEBATT. PRO anser att de politiska församlingarna i kommuner, regioner och i riket ska var så representativa som möjligt. Det innebär att det bör finnas lika många kvinnor som män i dessa församlingar. Det innebär också att åldersspridningen bland ledamöterna bör vara så jämn som möjligt.

Så har det inte varit och så är det inte. Inför förra valet drev ungdomarna att fler från den yngre generationen skulle få plats i de politiska församlingarna. Man lyckades också få in fler representanter, vilket är välkommet.

Det finns emellertid en grupp som har sämre representation än ungdomarna. Det är gruppen som är 65 år och äldre.

I Sveriges Riksdag var bara 2,5% av ledamöterna över 65 år när riksdagen inledde denna valperiod, trots att ungefär 25% av väljarna är över 65 år. I Skåne är inte situationen bättre. För närvarande är endast 3 av totalt 48 ledamöter över 65 år. Inget av de två största partierna har någon som uppnått pensionsåldern.

I regionen och i flera kommuner är situationen bättre men det finns partier i vissa kommuner som antingen har ingen eller väldigt få personer över 65 år.

Detta reagerar vi i PRO mycket starkt på. Att äldres kompetens och kunskaper negligeras när det gäller representationen i de politiska församlingarna är att likna vid åldersdiskriminering. Det saknas knappast medlemmar i de politiska partierna som uppnått åldern 65 år så det borde inte vara alltför svårt att hitta kandidater.

Vi tillskriver partierna nu när nomineringsprocessen är i sin linda. Nu finns fortfarande möjligheten att forma listor som är representativa både när det gäller fördelningen mellan könen och mellan olika ålderskategorier. Om partierna klarar av det kommer vi i PRO att välkomna detta om inte kommer PRO att rikta kritik mot den ojämna åldersfördelningen.

Jan Andersson, ordförande PRO Skåne

Jan Andersson. Foto: Saga Berlin

Jan Andersson. Foto: Saga Berlin

Publicerad 07 October 2017 05:00