Genrebild: Mostphotos

Genrebild: Mostphotos

Insänt:

”Stoppa kränkningar av flickor”

INSÄNT. Nyligen var det internationella flickadagen. Dagen finns för att uppmärksamma den särskilt utsatta position som flickor befinner sig i på grund av sitt kön och sin ålder. En sådan utsatthet är sexuella övergrepp på internet, något som drabbar var femte flicka i Sverige. På en dag tillägnad flickor kan vi inte vara tysta om detta problem!

Flickor, och även unga personer med transidentitet, utsätts i högre grad än pojkar för likväl nätmobbning som sexuellt utnyttjande och sexuella närmanden online. 20% av tjejer i åldern 10 till 16 har blivit utsatt för sexuella trakasserier på nätet, det visar 2017 års upplaga av organisationen Friends nätrapport. Från redan tio års ålder riskerar flickor bli utsatta för sexuella kränkningar på nätet, och innan sexton års ålder har var femte flicka i Sverige blivit utsatt. Att närvaro på digitala plattformar riskerar att medföra en sexuell och social utsatthet, missas i många fall av vuxenvärlden.

Viss förändring tycks vara på gång. Media uppmärksammar ungas sexuella utsatthet på nätet allt mer, och Statens medieråd gav i augusti ut skriften ”Ordet är fritt” riktad till ungdomar. Förebilder lyfts fram som visar på effektiva sätt att bemöta kränkningar och övergrepp, vilket kan hjälpa många att hantera det de möter online. Men att lära den som blir utsatt för en kränkning att hantera denna kan aldrig vara den riktiga lösningen. För samtidigt som det är positivt att problemet och möjliga bemötanden synliggörs menar vi att det – om det är den enda lösning som presenteras som möjlig – lägger ansvaret på den utsatta istället på förövaren. Att vi lär flickor hantera övergrepp istället för att få slut på övergreppen kan aldrig accepteras som lösning.

Vi menar därför att det är viktigt att erkänna sexuella övergrepp på digitala plattformar som ett könsmaktsbrott och ytterligare ett av alla de uttryck för den ojämställdhet som är så utbredd i samhället. Det finns kortsiktiga lösningar, som att ändra lagar, införa barnlås på datorer och fördöma de individer som begår brotten. Men de löser inte problemet på lång sikt, och förändrar inte grundproblemet – som är ett patriarkalt samhälle där kvinnor kontinuerligt nedvärderas och objektifieras och där allt yngre flickor sexualiseras. Så länge vi lever i en sådan värld kommer flickor fortsätta bli utsatta för sexuella övergrepp, på internet och utanför.

Den långsiktiga lösningen kräver hårt arbete med att förändra attityder och strukturer. Vi måste höja blicken för att se mer än offer och förövare, för att se vilka mönster och normer som gör dessa roller möjliga, vi måste se och erkänna våldtäktskulturen och objektifieringen av flickor och kvinnor – och vi måste förändra detta! Och det är vi vuxna som måste ta ansvaret. Vi måste kräva mer, mer än kortsiktiga lösningar som bara behandlar symptomen och inte dess orsak. Kräv att skolan tar sitt uppdrag om att motverka stereotypa könsroller på allvar. Kräv en sexualundervisning som behandlar normer och inte bara reproduktion. Kräv att polisen utreder alla anmälningar om ofredanden på nätet. Kräv att ansvaret för övergrepp alltid läggs på förövaren och aldrig på offret. Kräv ett slut på övergreppen. Flickor och kvinnor har rätt att äga och uttrycka sin egen sexualitet utan att riskera att utsättas för övergrepp!

Xhenita Shala, ordförande Kvinnojouren i Lund

Maria Vestrin, praktikant Kvinnojouren i Lund

Agnes Simonsson, ordförande Tjejjouren i Lund

Evelina Hanson, ordförande Tjejjouren i Lund

Publicerad 04 November 2017 10:00