Den barnporrsdömde läraren medverkade på videolänk under förhandlinger på grund av anonyma hot.

Den barnporrsdömde läraren medverkade på videolänk under förhandlinger på grund av anonyma hot. Foto: Felix Alnemark

Barnporrsdömde läraren bjuds in till möte om sin lämplighet

Mannen utreds av Skolinspektionen för möjlig anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd

LAHOLM.

Skolinspektionens utredning om barnporrsdömde läraren kan fortsätta jobba som pedagog pågår än. Nu ges han möjlighet att svara på sina tidigare arbetsgivares yttranden. Han bjuds också in till ett möte med myndigheten där Skolinspektionen erbjuder sig att stå för resekostnaden.

Läraren dömdes till skyddstillsyn och vård för grovt barnporrbrott under onsdagen. Hans lämplighet att arbeta som lärare utreds dock fortfarande. Skolinspektionen inledde en granskning efter Lokaltidningens artiklar i fallet.

Alla de åtta kommuner där det är känt att läraren har arbetat tidigare har begärts yttra sig till Skolinspektionen.

Vi kommer ta med domen i utredningen

– Nu har vi fått svar. Nu har läraren fått en förfrågan om att yttra sig, säger Eva Wei, jurist på Skolinspektionen.

Läraren har nu erbjudits ett möte med Skolinspektionen i Lund för att få information om hur processen vid en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd går till. Om mötet blir av kommer Eva Wei och enhetschefen Elizabeth Malmstedt delta. Skolinspektionen erbjuder sig att betala resan för läraren och en eventuell medföljare.

Mannen har köpts ut från från fem skolor i totalt sex kommuner de senaste åtta åren. Mannen har vid tre tillfällen blivit utköpt för totalt 2,2 miljoner kronor. Anledningen är sexuella närmanden mot elever.

Han har också utsatt en städare för oönskad intimitet i Laholms kommun vilket gjorde att hennes arbetsgivare lät henne byta arbetsplats. Laholm är är den enda kommun som polisanmält mannen men de två anmälningarna lades ner i brist på bevis.

Vad händer nu?

– Vi kommer ta med domen i utredningen och vi tittar på uppgifterna i yttrandena. Sen kommer vi fatta beslut, säger Eva Wei.

Beslutet handlar om att eventuellt skicka vidare ärendet till Lärarnas ansvarsnämnd som kan avgöra om han ska varnas eller om hans lärarlegitimation ska dras in.

Publicerad 21 March 2019 11:25