Läraren åkte fast med barnporr på sin dator. Han dömdes till skyddstillsyn och behandlingsprogrammet ROS.

Läraren åkte fast med barnporr på sin dator. Han dömdes till skyddstillsyn och behandlingsprogrammet ROS. Ritzau Scanpix

Barnporrsdömde läraren slapp fängelse – detta väntar i stället

Kommer delta i gruppbehandling med andra sexualbrottsdömda

LAHOLM.

Laholmsläraren som dömdes för barnporr slapp fängelse. I stället blev straffet skyddstillsyn och vård i ett behandlingsprogram för sexualbrottsdömda. Lokaltidningen har tagit reda på vad som väntar läraren efter sin dom i tingsrätten.

Eftersom läraren inte tidigare var dömd för liknade brottslighet gick rätten på praxis som innebär att det generellt inte är motiverat att bedöma barnpornografibrott som ett brott där fängelse ska utdömas. För att fängelse ska komma på tal måste straffvärdet uppgå till minst sex månader.

I stället ansågs det vara mer motiverat att utdöma skyddstillsyn tillsammans med insatser som skulle bidra att mannen avhåller sig från fortsatt brottslighet. Straffet var både lärarens advokat och åklagaren var nöjda med.

Samtidigt var det en del som kommenterade Lokaltidningens artiklar och menade att mannen kom billigt undan. Barnporrbrottet bestod i att mannen haft 129 bilder och fyra filmer med barnporr där ett 30-tal bilder och alla filmer var av synnerligen grov karaktär.

Till bilden hör också att ett stort antal skolor köpt ut mannen efter att han varit närgången mot barn.

Rädslan för grupp finns initialt, men efter hand brukar deltagarna uppskatta det stöd de får av varandra

Läraren ska genomgå behandlingsprogrammet ROS i Halmstad. Programmet riktar sig till alla män dömda för olika typer av sexualbrott.

Vilka mönster ska deltagarna förändra?

– Sexualbrottsdömda kännetecknas delvis av andra riskfaktorer och annan problematik jämfört med den generelle kriminalvårdsklienten. Huvudområden är intimitetsbrister, generell självreglering, attityder som understödjer sexuella övergrepp och sexuella intressen. Den forskning som finns om kvinnliga förövare pekar i samma riktning. Utöver nämnda områden fokuserar man även på självkänsla och självförtroende, samt ett eventuellt ansvarstagande för att möjliggöra behandlingsarbetet. Det senare ses primärt som en mottaglighetsfaktor, säger Petra Tullgren, frivårdschef i Malmö.

Deltagarna arbetar med frågor som intimitet, relationer, förändringsstrategier, hur man hanterar känslor och hur ett brottsoffer kan känna. Det individuella programmet är på 60 timmar. Grupprogrammet är på 180 timmar och ges antingen i slutna grupper eller med öppet intag där deltagarna tas in löpande.

– Grupprogrammets omfattning varierar efter deltagarnas behov. Behandlingstiden avgörs utifrån behandlingsbehov, risk- och mottaglighetsfaktorer, som har framkommit i fallformuleringen. Klienter delas in i en lågrisk- och en medelhögrisk-kategori. Behandlingstiden inom frivården pågår under ett till ett och ett halvt år, säger Petra Tullgren.

Hur brukar deltagarna se på att träffa andra i liknande situationer och varför är det viktigt att göra detta i grupp?

– Det finns forskning som indikerar bättre utfall med gruppbehandling, vilket man har lång erfarenhet av i Kanada. Dock är kunskapen begränsad avseende kvinnliga förövare, där mörkertalet är stort. Rädslan för grupp finns initialt, men efter hand brukar deltagarna uppskatta det stöd de får av varandra och förstå att man inte är ensam om sina svårigheter. Programledarna kan tillsammans med övriga deltagare, belysa och utmana vars och en problematik med koppling till brottsligheten, säger Petra Tullgren.

I slutet av programmet får den dömde brottslingen själv värdera risken för återfall i brott och vad han själv kan göra för att minska risken.

– Återfallspreventiv effekt av sexualbrottsdömda har debatterats, bland annat med fokus på vad som är tillräckligt god forskningskvalitet och etik. Få återfaller både bland behandlade och obehandlade, varför stora behandlingseffekter kan vara svåra att konstatera även med långa uppföljningstider. Senaste nationella studien visade på två procent återfall efter tre års uppföljning.

Laholmsläraren dömdes också till skyddstillsyn. Det är ett straff som äger rum ute i samhället.

– Skyddstillsyn är ett straff som utdöms i stället för fängelse i de fall då det bedöms lämpligare och då straffvärdet tillåter. En dom på skyddstillsyn har två syften dels att erbjuda stöd och behandling, men också kontroll av den dömde, för att minska risken för återfall i brott, säger Petra Tullgren.

Vad är själva straffet i sammanhanget?

– Straffet är kontrollen av den dömde samt att man är skyldig att ha kontakt, genom besök, på frivården som är en del av Kriminalvården och följa de anvisningar och föreskrifter som meddelas, säger Petra Tullgren.

Straffet innebär en prövotid på tre år och övervakning av frivården under åtminstone det första året. Kontakt med frivården ska ske efter en bedömning som görs för att utreda risken för återfall i kriminalitet.

– Föreligger det hög risk för återfall i kriminalitet besöker man frivården en gång i veckan, i andra fall kan det vara genom besök varannan vecka, alternativt var tredje vecka. Övervakningen pågår under ett år från domsdagen, men kan förlängas i upp till tre år, säger Petra Tullgren.

Vid misskötsamhet kan en övervakningsnämnd förlänga övervakningen. De kan också föreslå för domstolen att skyddstillsynen upphävs. Då tar domstolen upp ärendet på nytt.

– I vissa fall återlämnas ärendet till åklagare för undanröjande av skyddstillsynen och då följer i stället oftast fängelse, säger Petra Tullgren.

Publicerad 07 April 2019 06:00