Kenneth Camitz och övriga politiker i Socialnämden var överens. Verksamheten på Solgården i Våxtorp ska avvecklas och fastigheten ska rivas.

Kenneth Camitz och övriga politiker i Socialnämden var överens. Verksamheten på Solgården i Våxtorp ska avvecklas och fastigheten ska rivas.

Solgården ska rivas – beslutet är fattat

Äldreboendet i Våxtorp är i undermåligt skick

VÅXTORP. Fastigheten där särskilda boendet Solgården huserar har efter grundläggande undersökningar konstaterats vara bortom all räddning. På tisdagen fattade därför socialnämnden beslutet om att Solgården ska rivas.

Av
Rickard Gustafsson

Socialnämnden i Laholms kommun tog under tisdagen det väntade beslutet att riva Solgården i Våxtorp där det i dag bor 32 personer. Beslutet omfattar även de åtta äldrelägenheter som är sammanbyggda med det särskilda boendet.

– Det var en enig nämnd som tog beslutet att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen om att avveckla och riva Solgården, säger Kenneth Camitz (M) ordförande i nämnden.

Han berättar att beslutet inte var svårt att fatta på grund av fastighetens dokumenterat undermåliga skick. Fastigheten som byggdes på 1960-talet har helt enkelt tjänat ut sin roll.

Stefan Lundström, vd på Kommunfastigheter, berättar att Solgården (precis som Solhemmet i Veinge och Randerslund i Ränneslöv) är drygt 50 år gamla. När de moderniserades på 1990-talet satsades minst pengar på just Solgården.

– Det märks rätt tydligt nu 25 år senare. Det är inte kosmetiska problem för då hade vi åtgärdat det. Det är betydligt allvarligare än så och spiken i kistan var de nya kraven på brandskydd, säger Stefan Lundström och betonar att verksamhetskraven också förändrats över tid.

Stefan Lundström, vd för Kommunfastigheter, säger att Solgården spelat ut sin roll. Att renovera och modernisera fastigheten till dagens verksamhetskrav skulle bli betydligt dyrare än att bygga nytt.

Stefan Lundström, vd för Kommunfastigheter, säger att Solgården spelat ut sin roll. Att renovera och modernisera fastigheten till dagens verksamhetskrav skulle bli betydligt dyrare än att bygga nytt. Foto: Bo Bjelvenstedt, Laholms kommun

Både en extern besiktningsman och företagets egna utredningar visar att det är ekonomiskt oförsvarbart att renovera Solgården.

– Det är många miljoner det handlar om för att modernisera till dagens krav och det blir betydligt dyrare än att bygga nytt, säger Lundström.

Om kommunstyrelsen ställer sig bakom beslutet ska Solgården vara avvecklat till sommaren 2020 och därefter tar rivning vid. Socialnämnden diskuterade också lösningar på evakueringsplatser och har tagit beslut att använda sig av egna boenden – Fridhemshus, Lilla Tjärby och Björkebogården i Knäred.

– Vi har också gett verksamheten i uppdrag att titta på paviljongslösningar på de platser vi saknar. Vi vill att det ska vara så kostnadseffektivt som möjligt och gärna i närhet till redan existerande boenden som Randerslund och Solhemmet, säger Kenneth Camitz.

Socialnämnden vill också att kommunstyrelsen ska ge Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en kostnadseffektiv lösning på att sambygga ett nytt särskilt boende och förskola i Våxtorp.

– Vi ställer oss positiva till det, säger Kenneth Camitz.

Publicerad 21 May 2019 18:25