Så ska vården lösa personalbristen i sommar

Samarbete mellan sjukhus viktig pusselbit

SKÅNE. 28 000 vårdanställda inom Region Skåne ska vara lediga i sommar. Samtidigt råder det brist på sjuksköterskor, vilket kan leda till brist på vårdplatser.

Av
Cesar Fältskär

Bristen på sjuksköterskor är något inte bara Region Skåne har problem med, utan hela landet.

Sjuksköterskebristen har delvis lösts genom bemanningsföretag, men Region Skåne använder sig förhållandevis lite av bemanningsföretag.

– Vi visste redan på förhand att det skulle finnas en brist på sjuksköterskor under sommaren. Det gör det även resten av året. Vi använder oss dock relativt lite av bemanningsföretag om man jämför med resten av Sverige, säger Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef på Skånes Universitetssjukhus.

Till följd av bristen på sjuksköterskor kommer även en brist på vårdplatser. Vårdplatsbristen kommer att lösas genom samarbete med de andra skånska sjukhusen.

– Dagligt och regionalt samarbete mellan alla sjukhus i Region Skåne kommer ske under sommaren. Landskrona lasarett har dock nästan alla vårdplatser öppna, så där finns ingen vårdplatsbrist, säger Katarina Johnsson.

Alla akut- och förlossningsmottagningar kommer att vara öppna som vanligt, och 1177 kommer att ha samma öppettider. Att vårdens medarbetare får semester är dock något man prioriterar högt.

– Det viktigaste är dels att vården kan bedrivas på ett bra och acceptabelt sätt, men även att alla våra 28 000 medarbetare ska få en välförtjänt semester, säger Jessica Erlandsson, HR-ansvarig på Region Skåne.

1 500 vikarier kommer att behövas under sommaren. Utöver sjuksköterskor är det även brist på barnmorskor, fysioterapeuter och biomedicinska analytiker, men det råder ingen brist på läkare. Prioriteringen kommer att behöva göras under sommaren.

– Patienter med akuta behov och patienter med livshotande sjukdomar kommer att prioriteras, t.ex. cancerpatienter. Även personer i livets slutskede kommer att få vård som planerat, säger Katarina Johnsson.

Publicerad 11 June 2019 10:18