Antagningsstoppet till SFI-utbildning i Laholms kommun hävs tillfälligt.

Antagningsstoppet till SFI-utbildning i Laholms kommun hävs tillfälligt. Foto: Adobe Stock

Antagningsstopp till SFI hävs tillfälligt

MBL-förhandlingar om personalavveckling försenar politikernas beslut

LAHOLM. För några veckor sedan beslutade Kultur- och utvecklingsnämnden (Kun) att införa antagningsstopp till Svenska för invandrare (SFI) på grund av kostnadsanpassningar. Nu hävs stoppet tillfälligt på grund av försenade MBL-förhandlingar gällande personalavvecklingar.

Av
Rickard Gustafsson

I jakten på att minska ett befarat underskott i den kommunala ekonomin infördes den 22 maj ett tillfälligt antagningsstopp för vuxenutbildningar, både grundskolekurser och gymnasiekurser.

Under fredagen hävdes stoppet fram till den siste juli. Anledningen är att kommunen först i början av augusti, efter semestrarna, väntas vara klara med MBL-förhandlingarna om de två tjänster på SFI och de 3,7 tjänster som totalt sett ska bort på hela vuxenutbildningen.

Det betyder att de 17 elever som stått i kö sedan stoppet infördes nu kan påbörja sina studier, varav ungefär hälften sökt till SFI.

– Alla elever som blivit antagna till en kurs kommer att kunna fullfölja sina studier, säger Ulf Bergström, rektor för vuxenutbildningen på Campus Laholm.

Direktiven och de budgetramar vi fått från kommunfullmäktige måste vi följa.

Politikerna vill inte kalla det för besparingar utan för kostnadsanpassningar.

– Direktiven och de budgetramar vi fått från kommunfullmäktige måste vi följa, säger Kun-ordföranden Ove Bengtsson (C) och berättar att vuxenutbildningen totalt ska hitta 1,5 miljoner kronor i kostnadsanpassningar.

När det gäller SFI-utbildningen kommer Kun under hösten ha månatliga uppföljningar där man tittar på hur många som ansöker till SFI och hur stort behovet är.

– Vi vet aldrig hur många det är som kommer att söka på förhand men som jag förstått är trenden, utan att ha hundraprocentig koll på siffrorna, den att ansökningarna till SFI sjunker, säger Ove Bengtsson.

Anledningen till det är att invandringen till Sverige minskat och att trycket på ansökningar till SFI-utbildningarna sjunkit efterhand.

– Största trycket på SFI-ansökningarna var 2015-2016. Men tillflödet till våra utbildningar skiljer sig inte så mycket jämfört med ifjol, säger Ulf Bergström och berättar att det är svårt att prognostisera hur många som kommer att söka utbildningar senare i år.

– Det är ju så med de här utbildningarna att vi tar emot nya ansökningar hela tiden.

För tillfället går runt 230 elever på SFI-studier.

Publicerad 15 June 2019 00:00